Seri Port (RS232) ile pic16f877 bilgi gönderme okuma

Şekilde devrede 2×16 karakter LCD kullanıldı. Bilgisayar bağlantısında yani seri bilgi iletimi için uygunlaştırıcı olarak MAX 232 buffer entegresi kullanıldı. Normalde bilgisayar çıkışları

Lojik-0 :+3V~ +25V
Lojik-1 :-3V~ -25V

Olup PİC çin bu gerilimler 0-5V TTL olduğundan dolayı uygun gerilim için MAX232 entegresi kullanılır.

Bilgisayardan Seri Bilgi Yollama :Bunun için Windows HYPER TERMİNAL programını kullanacağız.

PIC16F877 ve Max232 devre Şeması

HYPER TERMİNAL programını şekildeki gibi açarız

Bilgiyi göndereceğimiz portu seçeriz. Burada Com2 seçtik.

PORT’un ayarını yaparız.

Açılan pencereden PİC’e karakter karakter bilgi yollarız.

Kullanıcı RAM bellek haritası

USART: USART, yani senkron/asenkron alıcı verici F877’deki iki seri giriş/çıkış modülünden biridir. Seri iletişim arayüzü (SCI: serial comm.interface) olarak da bilinen USART, monitör veya PC gibi aygıtlara tam çift yönlü asenkron bağlantıda kullanılmak üzere konfigüre edilebilmektedir. A/D veya D/A arayüzlerine, seri EEPROM’lara yarım çift yönlü senkron bağlantıda kullanılmak üzere de konfigüre edilebilir. USART aşağıdaki gibi konfigüre edilebilmektedir.

• Asenkron : tam çift yönlü (full duplex)
• Senkron: Master , yarım çift yönlü (half duplex)
• Senkron: Slave, yarım çift yönlü

RC6 verici, RC7 ise alıcı port olarak kullanılmaktadır. RCSTA (0x18) ve TXSTA (0x98) yazmaçları konfigürasyonda kullanılmaktadır.

USART biriminin önemli yazmaçları RCSTA ve Baud hız kaynağı SPBRG yazmacıdır. SPBRG 8 bitlik bir zamanlayıcıdır. Asenkron çalıştırılacaksa BRGH( TXSTA<2>)bitide baud hızlarını kontrol edebilir.Senkron modda BRGH gerekmez.Baud hızı ile ilgili yazmaçlar TXSTA, RCSTA, SPBRG ‘dir. SPBRG ,bir baud hızı kaynağıdır.

USART Asenkron modunda ,standart 1 başlama (start) biti,8 veya 9 veri biti ,1 bitiş(stop) bitinden oluşan paket,en çok kullanılan biçimidir. USART modülü ,aktarmakta ve almakta ,önce en düşük öncelikli biti seçer. Parite biti donanım tarafından yakalanamaz, istenirse yazılım tarafından yakalanabilir.

Verinin 9. biti parite biti olarak kullanırsa,parite biti yazılımla kolayca seçilir. USART uyuma (sleep) modunda çalışmaz.SYNC bit TXSTA<4> seçilirse asenkron mod başlatılır. Dört önemli elamanı vardır.

1.baud hız kaynağı
2.örnekleme devresi
3.asenkron iletim
4.asenkron alıcı

Asenkron iletim yazmaçları ; PIR,RCSTA,TXREG,PIE,TXSTA,SPBRG ‘dir.

Master Synchronous Serial Port (MSSP): MSSP modülü, diğer çevre birimleri veya mikroişlemcilerle seri iletişimde kullanılmaktadır. Bu çevre birimleri seri EEPROM, kaydırmalı yazmaçlar (shift register), gösterge sürücüleri, A/D çeviriciler vb. olabilir. MSSP modülü aynı anda aşağıdaki iki moddan birine konfigüre edilebilir:

• Serial Peripheral Interface (SPI)
RC5: Seri veri çıkışı (SDO: serial data out)
RC4: Seri veri girişi (SDI: serial data in)
RC3: Seri saat (SCK: serial clock)

• Inter Integrated Circuit (I2C)
RC4: Seri veri (SDA: serial data )
RC3: Seri saat (SCK: serial clock)

Bu modlardan birine göre konfigüre etmek içinse SSPSTAT (senkron seri port durum yazmacı, 0x94), SSPCON (senkron seri port kontrol yazmacı, 0x14) ve SSPCON2 (senkron seri port kontrol yazmacı 2, 0x91) yazmaçları ayarlanmalıdır.

 

 

 

 

 

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir