BD Serisi Transistör Karşılıkları

BD106 BD107 karşılığı 2SC1398 BDW25 BDX25

BD109 karşılığı 2SC3252 BDW25 BDX25

BD111 BD111A BD112 BD113 karşılığı 2N3055 BD245 BDY90

BD115 karşılığı BF381 BF615 BFR58

BD116 karşılığı 2N3055 BD245B BDY90

BD117 karşılığı 2N3055 BC245C BDY90

BD118 karşılığı 2N3055 BD245B BDY90

BD119 karşılığı 2SC1929 2SC2022 2SC782

BD120 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

BD121 BD123 karşılığı 2N3055 BD245C BDY90

BD124 karşılığı 2SC1398 BDW25 BDX25

BD127 BD128 karşılığı 2SC2899 BF759 MJE340

BD129 karşılığı 2SC2899 2SC3051 2SC3425

BD130 BD130Y karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BD131 karşılığı BD237 BD441 BD787

BD132 karşılığı BD238 BD440 BD786

BD133 karşılığı BD237 BD343 BD791

BD134 karşılığı 2SB874 2SB875 BD380

BD135 karşılığı BD226 BD375 BD785

BD135G karşılığı 2SC1848 2SC2483

BD136 karşılığı 2SA1195 2SA887

BD136G karşılığı BD227 BD376 BD786

BD137 karşılığı 2SC2690 BD228 BD377

BD137G karşılığı 2SC1848 2SC2483 BD229

BD138 karşılığı BD378 BD786

BD138G karşılığı 2SA1195 2SA887

BD139 karşılığı BD230 BD379 BD791

BD139G karşılığı 2SC2483

BD140 karşılığı BD231 BD380 BD792

BD140G karşılığı 2SA1195

BD141 karşılığı 2N5634

BD141 karşılığı BDX11 BDX51

BD142 karşılığı BDW51 BDX13 BDX60

BD144 karşılığı 2SC1101 2SC3151 2SC3533

BD145 karşılığı BU104 BU606 BU608

BD148 karşılığı 2N3054 BD243A BD543A

BD149 karşılığı 2N3054 BD243B BD543B

BD150 karşılığı BF382 BF758 BF759

BD151 karşılığı BD136 BD227 BD376

BD152 karşılığı BD138 BD229 BD378

BD153 karşılığı BD135 BD226 BD375

BD154 karşılığı BD137 BD228 BD375

BD1540 karşılığı 2SD711 BU930 BU932

BD155 karşılığı BD139 BD230 BD377

BD1550 karşılığı 2SD683 2SD711 BU932

BD156 karşılığı BD140 BD231 BD378

BD1560 karşılığı 2SD606 2SD683 2SD711A

BD157 BD158 BD159 karşılığı 2SC289 2SC305 BF759

BD160 karşılığı BU104 BU606 BU608

BD161 karşılığı BD243C BD543C BD953

BD162 karşılığı BD243 BD543 BD947

BD163 karşılığı BD243A BD543A BD949

BD165 karşılığı BD175 BD226 BD233

BD166 karşılığı BD176 BD227 BD234

BD167 karşılığı BD177 BD228 BD235

BD168 karşılığı BD178 BD229 BD236

BD169 karşılığı BD179 BD230 BD237

BD170 karşılığı BD180 BD231 BD238

BD171 karşılığı 2SD138 BD139 BD237

BD172 karşılığı 2SC2481 2SC3117 BD524

BD173 karşılığı 2SC3117 2SD669 BD524

BD175 karşılığı BD185 BD437 BD785

BD176 karşılığı BD186 BD438 BD786

BD177 karşılığı BD187 BD439 BD787

BD178 karşılığı BD188 BD440 BD788

BD179 karşılığı BD189 BD441 BD791

BD180 karşılığı BD190 BD442 BD792

BD181 karşılığı BD245 BD311 BDY39

BD182 karşılığı BD315 BD745A BDY39

BD183 karşılığı BD317 BD745B BDY39

BD184 karşılığı BD317 BD745C BDY39

BD185 karşılığı 2N5190 BD437 BD785

BD186 karşılığı 2N5193 BD438 BD786

BD187 karşılığı 2N5191 BD439 BD785

BD188 karşılığı 2N5194 BD440 BD786

BD189 karşılığı 2N5192 BD441 BD787

BD190 karşılığı 2N5195 BD442 BD788

BD191 karşılığı BD743C BD911 BD743A

BD192 karşılığı BD907 BDT81

BD193 karşılığı 2SC4330 2SD866 MJE15030

BD195 karşılığı 2N5983 BD205 MJE3055

BD196 karşılığı 2N5980 BD206 MJE2955

BD197 karşılığı 2N5983 BD205 MJE3055

BD198 karşılığı 2N5980 BD206 MJE2955

BD199 karşılığı 2N5984 BD207 MJE3055

BD200 karşılığı 2N5981 BD208 MJE2955

BD201 BD201F karşılığı BD243A BD543A BD707

BD202 karşılığı BD244A BD544A BD708

BD202F karşılığı 2SB101 BDT92F BDX78F

BD203 karşılığı BD243A BD543A BD707

BD203F karşılığı 2SD141 BDT91F BDX77F

BD204 karşılığı BD244A BD544A BD708

BD204F karşılığı 2SB101 BDT92F BDX78F

BD205 karşılığı 2N5989 2SD491 MJE3055

BD206 karşılığı 2N5986 2SB578 MJE3055

BD207 karşılığı 2N5990 2SD491 MJE3055

BD208 karşılığı 2N5987 2SB578 MJE2955

BD213 karşılığı BD245 BD249 BD745

BD214 karşılığı BD246 BD250 BD746

BD215 karşılığı 2N4298 2SC1070 MJ4360

BD216 karşılığı 2N4296 2SC867 TIP47

BD220 karşılığı BD243B BD537 BD539B

BD221 karşılığı BD243A BD535 BD539B

BD222 karşılığı BD243B BD537 BD539B

BD223 karşılığı BD244B BD538 BD540B

BD224 karşılığı BD244A BD536 BD540A

BD225 karşılığı BD244B BD538 BD540B

BD226 karşılığı BD135 BD375 BD785

BD227 karşılığı BD136 BD376 BD786

BD228 karşılığı BD137 BD377 BD785

BD229 karşılığı BD138 BD378 BD786

BD230 karşılığı BD139 BD379 BD791

BD231 karşılığı BD140 BD380 BD792

BD232 BD232G karşılığı 2SC2899 2SC3051 MJE3439

BD233 karşılığı BD175 BD375 BD437

BD233G karşılığı BD243 BD533 BD539

BD234 karşılığı BD176 BD376 BD438

BD234G karşılığı BD244 BD534 BD540

BD235 karşılığı BD177 BD377 BD439

BD235G karşılığı BD243A BD535 BD539A

BD236 karşılığı BD176 BD378 BD440

BD236G karşılığı BD244A BD536 BD540A

BD237 karşılığı 2SD1173 BD379 BD443

BD237G karşılığı BD243C BD539C BD953

BD238 karşılığı 2SB874 2SB875 BD380

BD238G karşılığı BD244C BD540C BD954

BD239 karşılığı BD241 BD243 BD539A

BD239A karşılığı BD241A BD243A BD539B

BD239B karşılığı BD241B BD243B BD539C

BD239C karşılığı BD241C BD243C BD539D

BD239D karşılığı BD241D BD243D BD939

BD239E karşılığı 2SC2529 BD241E BD243E

BD239F karşılığı 2SC2660 BD241F BD243F

BD240 karşılığı BD242 BD244 BD540A

BD240A karşılığı BD242A BD244A BD540B

BD240B karşılığı BD242B BD244B BD540C

BD240C karşılığı BD242C BD244C BD540D

BD240D karşılığı 2SB719 BD242D BD244D

BD240E karşılığı 2SB720 BD242E BD244E

BD240F karşılığı 2SB720 BD242F BD244F

BD241 karşılığı BD243 BD539A BD543A

BD241A karşılığı BD243A BD539B BD543B

BD241B karşılığı BD243B BD539C BD543C

BD241BFI karşılığı 2SC3851A 2SD1586 BD937F

BD241C karşılığı BD243C BD539D BD543D

BD241D karşılığı 2SD772A BD243D

BD241E karşılığı 2SD772B BD243E

BD241F karşılığı 2SD772AB BD243F

BD242 karşılığı BD244 BD540A BD936

BD242A karşılığı BD244A BD540B BD938

BD242B karşılığı BD244B BD540C BD544C

BD242BFI karşılığı 2SA1488A 2SB1095 BD32AF

BD242C karşılığı BD244C BD540D BD940

BD242D karşılığı BD244D BD244E BD244F

BD243 karşılığı BD543A BD797 BD805

BD243A karşılığı BD543B BD799 BD807

BD243B karşılığı BD543C BD801 BD809

BD243C karşılığı 2SD866 BD543D BD801

BD243D karşılığı BD743F

BD244 karşılığı BD544A BD798 BD808

BD244A karşılığı BD544B BD800 BD810

BD244B karşılığı BD544C BD802 BD810

BD244C karşılığı 2SB870 BD544D BD802

BD244D karşılığı BD744F

BD245 karşılığı BD249 BD745A BDV91

BD245A karşılığı BD249A BD745B BDV93

BD245B karşılığı BD249B BD745C BDV95

BD245C karşılığı 2SD1047 BD249C BD745D

BD245D karşılığı 2SC3263 BD249D BD745F

BD245E karşılığı 2SC3263 BD249E

BD245F karşılığı 2SC3263 BD249F

BD246 karşılığı BD250 BD746A BDV92

BD246A karşılığı BD250A BD746B BDV94

BD246B karşılığı BD250B BD746C BDV96

BD246C karşılığı 2SB817 BD250C BD746D

BD246D karşılığı 2SA1294 2SB817 BD250D

BD246E karşılığı 2SA1294 BD250E

BD246F karşılığı 2SA1294 BD250F

BD249 BD249A BD249B BD249C karşılığı 2SD1049

BD250 karşılığı BD249

BD250D karşılığı BD680

BD251 karşılığı 2N3055 BD245 BDY90

BD253 karşılığı BU526 BUW71 BUX16C

BD2530 karşılığı BUT13

BD253A karşılığı BU526 BUX45 BUX82

BD253B karşılığı BU526 BUX82 BUX97

BD253C karşılığı BU526 BUX83

BD254 karşılığı BD241A BD243A BD935

BD2540 karşılığı BUT13

BD255 karşılığı BD242A BD244A BD936

BD2550 karşılığı BUT13

BD260 karşılığı 2N3583 2SC2023 2SD610

BD261 karşılığı 2N6235 2SC2907 BUX63

BD262 karşılığı 2N6035 BD678 BD778

BD262A karşılığı 2N6036 BD680 BD780

BD262B karşılığı BD682

BD262C karşılığı BD684

BD262L karşılığı 2N6035 BD678 BD778

BD263 karşılığı 2N6039 BD679 BD779

BD263A karşılığı BD681

BD263B karşılığı BD683

BD263L karşılığı 2N6038 BD677 BD777

BD264 karşılığı BD646 BD898 BDW24A

BD264A karşılığı BD648 BD900 BDW54B

BD264B karşılığı BD650 BD902 BDW24C

BD264L karşılığı BD644 BD896 BDW24

BD265 karşılığı BD647 BD899 BDW23B

BD265A karşılığı BD649 BD901 BDW23C

BD265B karşılığı 2SD1147 BD651 BDW63D

BD265L karşılığı BD645 BD897 BDW23A

BD266 karşılığı BD646 BD898 BDW24A

BD266A karşılığı BD648 BD900 BDW24B

BD266B karşılığı BD650 BD902 BDW24C

BD266L karşılığı BD644 BD896 BDW24

BD267 karşılığı BD647 BD899 BDW23B

BD267A karşılığı BD649 BD901 BDW23C

BD267B karşılığı 2SD1386 BD651 BDW63D

BD267L karşılığı BD645 BD897 BDW23A

BD268 karşılığı BDT64A BDW94B BDX34B

BD268A karşılığı BDT62B BDT64B BDW94C

BD269 karşılığı BDT63A BDW93B BDX33B

BD269A karşılığı BDT63B BDT65B BDW93C

BD271 karşılığı BD243 BD535 BD539A

BD272 karşılığı BD244 BD536 BD950

BD273 karşılığı BD243B BD537 BD951

BD274 karşılığı BD244B BD538 BD951

BD275 karşılığı BD243C BD539C BD953

BD276 karşılığı BD244C BD540C BD954

BD277 karşılığı BD244 BD544A BD796

BD278 karşılığı BD707 BD805 BD907

BD281 karşılığı 2N5190 BD185 BD433

BD282 karşılığı 2N5193 BD186 BD434

BD283 karşılığı 2N5190 BD185 BD435

BD284 karşılığı 2N5193 BD186 BD436

BD285 karşılığı 2N5191 BD187 BD437

BD286 karşılığı 2N5194 BD188 BD440

BD291 karşılığı BD243 BD543A BD795

BD292 karşılığı BD244 BD544A BD798

BD293 karşılığı BD243A BD543A BD797

BD294 karşılığı BD544A BD800 BD808

BD295 karşılığı BD243B BD543B BD809

BD296 karşılığı BD244B BD544B BD810

BD301 karşılığı BD543A BD709 BD807

BD302 karşılığı BD544A BD710 BD808

BD303 karşılığı BD543A BD707 BD807

BD303A karşılığı BD543B BD709 BD809

BD303B karşılığı BD543C BD711 BD801

BD304 karşılığı BD544A BD708 BD806

BD304A karşılığı BD544B BD710 BD810

BD304B karşılığı BD544C BD712 BD802

BD306 karşılığı 2SC2877 BD233 BD785

BD307 karşılığı 2SD794 BD235 BD785

BD311 karşılığı 2N5877 BD315 BDW21A

BD312 karşılığı 2N5875 BD316 BDW22A

BD313 karşılığı 2N5878 BD315 BDW21B

BD314 karşılığı 2N5880 BD316 BDW22B

BD315 karşılığı 2N5631

BD316 karşılığı 2N6029

BD317 karşılığı 2N5631

BD318 karşılığı 2N6029

BD320 karşılığı BD877 BDX43 BSS52

BD321 karşılığı 2SD615 2SD688

BD322 karşılığı BD877 BDX43 BSS52

BD323 karşılığı 2SD615 2SD688

BD329 karşılığı 2SD1348 2SD794 2SD882

BD330 karşılığı 2SB772 2SB986 BD786

BD342 karşılığı 2N5881 BD249 BD315

BD343 karşılığı 2N5879 BD250 BD316

BD344 karşılığı BD138 BD229 BD378

BD345 karşılığı BD137 BD228 BD377

BD346 karşılığı BD544A BD708 BD798

BD347 karşılığı BD543A BD707 BD797

BD348 karşılığı BD140 BD231 BD380

BD349 karşılığı BD139 BD230 BD379

BD350 BD350A BD350B karşılığı 2N6029 BD316 BD318

BD351 BD351A BD351B karşılığı 2N5629 BD315 BD317

BD354 karşılığı 2SC3252 MJE15028

BD355 karşılığı 2SA1288 MJE15029

BD356 karşılığı MJE210

BD357 BD359 karşılığı 2SC2270 2SD826 MJE200

BD358 karşılığı MJE210

BD361 karşılığı BD175 BD185 BD435

BD362 karşılığı BD176 BD186 BD436

BD363 karşılığı BD243A BD543A BD797

BD364 karşılığı 2N5885 MJ802

BD365 karşılığı 2N5883 MJ4502

BD366 karşılığı 2N5885 MJ802

BD367 karşılığı 2N5883 MJ4502

BD368 karşılığı 2N5886 MJ802

BD369 karşılığı 2N5884 MJ4502

BD370A BD370B karşılığı BD518 BD526 BD842

BD370C karşılığı BD520 BD528 BD844

BD370D karşılığı BD530 BD844

BD371A karşılığı BC365 BD517 BD525

BD371C karşılığı BC367 BD519 D527

BD371D karşılığı BD529 BD843

BD372A BD372B karşılığı BD518 BD526 BD842

BD372C karşılığı BD520 BD528 BD844

BD372D karşılığı BD530 BD844

BD373A karşılığı BC365 BD517 BD525

BD373B karşılığı BC366 BD517 BD525

BD373C karşılığı BC367 BD519 BD527

BD373D karşılığı BD529 BD843

BD375 karşılığı BD177 BD235 BD785

BD376 karşılığı BD178 BD236 BD786

BD377 karşılığı BD179 BD237 BD787

BD378 karşılığı BD180 BD238 BD788

BD379 karşılığı 2SD1177 BD237 BD791

BD380 karşılığı 2SB874 BD238 BD792

BD385 karşılığı BD827 BD841

BD386 karşılığı BD828 BD842

BD387 karşılığı BD829 BD843

BD388 karşılığı BD830 BD844

BD389 karşılığı BD829 BD843

BD390 karşılığı BD830 BD844

BD400 karşılığı 2SC3117 2SD669 MJE340

BD401 karşılığı BD707 BD743A BD807

BD402 karşılığı BD708 BD808 BD908

BD403 karşılığı BD707 BD743A BD907

BD404 karşılığı BD708 BD808 BD908

BD410 karşılığı 2SC3051 2SC3425 BUV93

BD411 BD412 karşılığı MPSU45

BD413 BD414 karşılığı MPSU95

BD415 karşılığı BD385 BD517 BD525

BD416 karşılığı BD386 BD518 BD526

BD417 karşılığı BD387 BD519 BD527

BD418 karşılığı BD388 BD520 BD528

BD419 karşılığı BD389 BD529 BD829

BD420 karşılığı BD390 BD530 BD830

BD421 karşılığı BD879 BDX44

BD422 karşılığı BD779 BD877 BDX43

BD424 karşılığı BF666 BF667 MJE340

BD429 karşılığı 2SD1348 BD329 BD785

BD430 karşılığı 2SB986 BD330 BD786

BD433 karşılığı 2N5190 BD185

BD434 karşılığı 2N5193 BD186

BD435 karşılığı 2N5190 BD185

BD436 karşılığı 2N5193 BD186

BD437 karşılığı 2N5191 BD187

BD438 karşılığı 2N5194 BD188

BD439 karşılığı 2N5191 BD189

BD440 karşılığı 2N5194 BD190

BD441 karşılığı 2N5192 BD189

BD442 karşılığı 2N5195 BD190

BD450 karşılığı 2N5629 2N5630 BD315

BD451 karşılığı 2N5629 2N5630 BD317

BD461 karşılığı BD185 BD437 BD785

BD462 karşılığı BD186 BD438 BD786

BD463 karşılığı BD185 BD437 BD785

BD464 karşılığı BD186 BD438 BD786

BD466A BD466B karşılığı BDX45 BDX46 BDX47

BD477A BD477B karşılığı BDX42 BDX43 BDX44

BD500 karşılığı BD708 BD808 BD908

BD500A karşılığı BD710 BD810 BD910

BD500B karşılığı BD712 BD744B BD912

BD501 karşılığı BD707 BD743A BD807

BD501A karşılığı BD709 BD809 BD909

BD501B karşılığı BD711 BD743B BD911

BD505 karşılığı BD515 BD525 BD839

BD506 karşılığı BD516 BD526 BD840

BD507 karşılığı BD515 BD525 BD839

BD508 karşılığı BD516 BD526 BD840

BD509 karşılığı BD517 BD525 BD841

BD510 karşılığı BD518 BD526 BD842

BD515 karşılığı BD525 BD839

BD516 karşılığı BD526 BD840

BD517 karşılığı BD525 BD841

BD518 karşılığı BD526 BD842

BD519 karşılığı BD527 BD843

BD520 karşılığı BD528 BD844

BD524 karşılığı 2SC3051 2SC3117 2SC3425

BD525 karşılığı BD517 BD841

BD526 karşılığı BD518 BD842

BD527 karşılığı BD519 BD843

BD528 karşılığı BD518 BD844

BD529 karşılığı BD843

BD530 karşılığı BD844

BD533 karşılığı BD243 BD539A BD543A

BD533FI karşılığı 2SC1667 2SD1408 BD947F

BD534 karşılığı BD244 BD540A BD544A

BD534FI karşılığı 2SA1488 2SB1017 2SB1375

BD535 karşılığı BD243A BD539A BD543A

BD536 karşılığı BD540A BD544A BD950

BD537 karşılığı BD243B BD539B BD543B

BD538 karşılığı BD244B BD540B BD544B

BD539 karşılığı BD243 BD543 BD795

BD539A karşılığı BD243A BD543A BD797

BD539B karşılığı BD243B BD543B BD799

BD539C karşılığı BD243C BD543C BD801

BD539D karşılığı 2SD866 BD543D

BD540 karşılığı BD244 BD544 BD796

BD540A karşılığı BD544A BD798 BD808

BD540B karşılığı BD244B BD544B BD800

BD540C karşılığı BD244C BD544C BD802

BD540D karşılığı 2SB870 BD544D

BD543 karşılığı BD705 BD795 BD805

BD543A karşılığı BD707 BD797 BD807

BD543B karşılığı BD709 BD799 BD809

BD543C karşılığı 2SD866 BD711

BD543C karşılığı BD801 2SD866

BD544 karşılığı BD706 BD796 BD806

BD544A karşılığı BD708 BD798 BD808

BD544B karşılığı BD710 BD800 BD810

BD544C karşılığı 2SB870 BD712 BD802

BD544D karşılığı 2SB870

BD545 karşılığı BD249 BD745

BD545A karşılığı BD249A BD745A

BD545B karşılığı BD249B BD745B

BD545C karşılığı BD249C BD745C

BD545D karşılığı BD745D

BD546 karşılığı BD250 BD746

BD546A karşılığı BD250A BD746A

BD546B karşılığı BD250B BD746B

BD546C karşılığı BD250C BD746C

BD546D karşılığı BD746D

BD550 karşılığı 2SD665 BUX17

BD550 karşılığı MJ15015

BD550A karşılığı 2SD665 BUX17 MJ15015

BD550B karşılığı 2SD555 2SD583 BUX17A

BD561 karşılığı 2B5191 BD187 BD437

BD562 karşılığı 2N5194 BD188 BD438

BD566 karşılığı BDT62A BDT64A BDW94B

BD566A karşılığı BDT62B BDT64B BDW94C

BD567 karşılığı BDT63A BDW93B BDX33B

BD567A karşılığı BDT63B BDT65B BDW93C

BD575 karşılığı BD241 BD533 BD585

BD576 karşılığı BD242 BD534 BD586

BD577 karşılığı BD241A BD535 BD587

BD578 karşılığı BD242A BD536 BD588

BD579 karşılığı BD241B BD537 BD589

BD580 karşılığı BD242B BD538 BD590

BD581 karşılığı BD241C BD591 BD937

BD582 karşılığı BD242C BD592 BD938

BD585 karşılığı BD533 BD539 BD595

BD586 karşılığı BD534 BD596 BD948

BD587 karşılığı BD535 BD539A BD597

BD588 karşılığı BD536 BD540A BD598

BD589 karşılığı BD537 BD539B BD599

BD590 karşılığı BD538 BD540B BD600

BD591 karşılığı BD539C BD601 BD953

BD592 karşılığı BD540C BD602 BD954

BD595 karşılığı BD543 BD605 BD795

BD596 karşılığı BD544 BD606 BD796

BD597 karşılığı BD543A BD607 BD797

BD598 karşılığı BD544A BD608 BD798

BD599 karşılığı BD543B BD609 BD799

BD600 karşılığı BD544B BD610 BD800

BD601 karşılığı 2SD866 BD543C BD801

BD602 karşılığı 2SD869 BD544C BD802

BD605 karşılığı BD743A BD805 BD907

BD606 karşılığı BD744A BD806 BD908

BD607 karşılığı BD743A BD807 BD909

BD608 karşılığı BD744A BD808 BD910

BD609 karşılığı BD743B BD809 BD909

BD610 karşılığı BD744B BD810 BD910

BD611 karşılığı 2N5190 BD185 BD433

BD612 karşılığı 2N5193 BD186 BD434

BD613 karşılığı 2N5190 BD185 BD435

BD614 karşılığı 2N5193 BD186 BD436

BD615 karşılığı 2N5191 BD187 BD437

BD616 karşılığı 2N5194 BD188 BD438

BD617 karşılığı 2N5191 BD189 BD439

BD618 karşılığı 2N5194 BD190 BD440

BD619 karşılığı 2N5192 BD441

BD620 karşılığı 2N5195 BD442

BD633 karşılığı BD239 BD241 BD533

BD634 karşılığı BD240 BD242 BD534

BD635 karşılığı BD239A BD241A BD535

BD636 karşılığı BD240A BD242A BD536

BD637 karşılığı BD239C BD241C BD937

BD638 karşılığı BD240C BD242C BD938

BD661 BD661K karşılığı BD243 BD533 BD539

BD662 BD662K karşılığı BD244 BD534 BD946

BD663 karşılığı BD705 BD743 BD805

BD664 karşılığı BD706 BD744 BD806

BD675H karşılığı 2N6038 BD775

BD676H karşılığı 2N6035 BD776

BD677H karşılığı 2N6038 BD777

BD678H karşılığı 2N6035 BD778

BD679H karşılığı 2N6039 BD779

BD680H karşılığı 2N6036 BD780

BD695 karşılığı BD643 BD895 BDW73

BD696 karşılığı BD644 BD896 BDW74

BD697 karşılığı BD645 BD897 BDW73A

BD698 karşılığı BD646 BD898 BDW74A

BD699 karşılığı BD647 BD899 BDW73B

BD700 karşılığı BD648 BD900 BDW74B

BD701 karşılığı BD649 BD901 BDW73C

BD702 karşılığı BD650 BD902 BDW74C

BD705 karşılığı BD743 BD905

BD706 karşılığı BD744 BD906

BD707 karşılığı BD743A BD907

BD708 karşılığı BD744A BD908

BD709 karşılığı BD743B BD909

BD710 karşılığı BD744B BD910

BD711 karşılığı BD743C BD911

BD712 karşılığı BD744C BD912

BD713 karşılığı BD643 BD895 BDW53

BD714 karşılığı BD644 BD896 BDW54

BD715 karşılığı BD645 BD897 BDW53A

BD716 karşılığı BD646 BD898 BDW54A

BD717 karşılığı BD53B BD647 BD899

BD718 karşılığı BD648 BD900 BDW54B

BD719 karşılığı BD189 BD439 BD441

BD720 karşılığı BD190 BD440 BD442

BD721 karşılığı 2N5192 BD441

BD722 karşılığı 2N5195 BD442

BD733 karşılığı BD243 BD533 BD539

BD734 karşılığı BD244 BD534 BD944

BD735 karşılığı BD243 BD533 BD539

BD736 karşılığı BD244 BD534 BD948

BD737 karşılığı BD243 BD533 BD539A

BD738 karşılığı BD244 BD534 BD540A

BD743 karşılığı BD907

BD743A karşılığı BD909

BD743B karşılığı BD911

BD744 karşılığı BD908

BD744A karşılığı BD910

BD744B karşılığı BD912

BD745 karşılığı BD249

BD745A karşılığı BD249A

BD745B karşılığı BD249B

BD745C karşılığı BD249C

BD745D BD745E karşılığı BD249D

BD745F karşılığı BD249E

BD746 karşılığı BD250

BD746A karşılığı BD250A

BD746B karşılığı BD250B

BD746C karşılığı BD250C

BD746D BD746E karşılığı BD250D

BD746F karşılığı BD250E

BD750 karşılığı 2N6029 2N6030 BD318

BD750A karşılığı 2N6030 2N6031 MJ15016

BD751 karşılığı 2N5629 2N5630 BD317

BD751A karşılığı 2N5631 2SC2608 MJ15015

BD775 karşılığı 2N6038 BD675

BD776 karşılığı 2N6035 BD676

BD777 karşılığı 2N6038 BD677

BD778 karşılığı 2N6035 BD678

BD779 karşılığı 2N6039 BD679

BD780 karşılığı 2N6036 BD680

BD785 karşılığı BDX35 BDX36 MJE240

BD786 karşılığı MJE250 MJE251 MJE254

BD787 karşılığı BDX35 BDX36 MJE240

BD788 karşılığı MJE250 MJE251 MJE254

BD789 karşılığı BDX35 BDX36 MJE240

BD790 karşılığı MJE250 MJE251 MJE254

BD791 karşılığı BDX35 BDX36 MJE240

BD792 karşılığı MJE250 MJE251 MJE254

BD795 karşılığı BD543A BD705 BD805

BD796 karşılığı BD544A BD706 BD806

BD797 karşılığı BD543A BD707 BD807

BD798 karşılığı BD544A BD708 BD808

BD799 karşılığı BD543B BD709 BD809

BD800 karşılığı BD544B BD710 BD810

BD801 karşılığı BD543C BD711

BD802 karşılığı BD544C BD712

BD805 karşılığı BD707 BD743A BD907

BD806 karşılığı BD708 BD744A BD908

BD807 karşılığı BD709 BD743A BD909

BD808 karşılığı BD710 BD744A BD910

BD809 karşılığı BD709 BD743B BD909

BD810 karşılığı BD710 BD744B BD910

BD813 karşılığı BD175 BD233 BD615

BD814 karşılığı BD176 BD234 BD616

BD815 karşılığı BD177 BD235 BD617

BD816 karşılığı BD178 BD236 BD618

BD817 karşılığı BD237 BD443

BD818 karşılığı BD238

BD825 karşılığı BD135 BD226 BD385

BD826 karşılığı BD136 BD227 BD386

BD827 karşılığı BD137 BD228 BD385

BD828 karşılığı BD138 BD229 BD386

BD829 karşılığı BD139 BD230 BD389

BD830 karşılığı BD140 BD231 BD390

BD833 karşılığı 2SC3252 2SC3253

BD834 karşılığı 2SA1288 2SA1289

BD835 karşılığı 2SC3252 2SC3253

BD836 karşılığı 2SA1288 2SA1289

BD839 karşılığı BD135 BD226 BD375

BD840 karşılığı BD136 BD227 BD376

BD841 karşılığı BD137 BD228 BD377

BD842 karşılığı BD138 BD229 BD378

BD843 karşılığı BD139 BD230 BD379

BD844 karşılığı BD140 BD231 BD380

BD845 karşılığı BD139 BD379 BD843

BD846 karşılığı BD140 BD380 BD844

BD847 karşılığı 2SC3117 2SD669

BD848 karşılığı 2SA1249 2SB649

BD849 karşılığı 2SC3117 2SD669

BD850 karşılığı 2SA1249 2SB649

BD861 karşılığı 2N6038 BD675 BD775

BD862 karşılığı 2N6035 BD676 BF776

BD863 karşılığı 2N6038 BD677 BD777

BD864 karşılığı 2N6035 BD678 BD778

BD865 karşılığı 2N6039 BD679 BD779

BD866 karşılığı 2N6038 BD680 BD780

BD875 karşılığı BDX42 BDX44

BD876 karşılığı BDX45 BDX47

BD877 karşılığı BDX43 BDX44

BD878 karşılığı BDX46 BDX47

BD879 karşılığı BDX44

BD880 karşılığı BDX47

BD887 BD888 karşılığı BD250 BD746

BD905 karşılığı BD743

BD905F1 karşılığı BD81F

BD906 karşılığı BD744

BD907 karşılığı BD743A

BD908 karşılığı BD744A

BD909 karşılığı BD743B

BD910 karşılığı BD744B

BD911 karşılığı BD743C

BD912 karşılığı BD744C

BD933 karşılığı BD241 BD533 BD539A

BD933F karşılığı 2SD2012 BD947F BDT31F

BD934 karşılığı BD242 BD534 BD540A

BD934F karşılığı 2SB1015 2SB1094

BD935 karşılığı BD241A BD535 BD539A

BD935F karşılığı 2SD1985 2SD2012 BDT31F

BD936 karşılığı BD242A BD536 BD540A

BD936F karşılığı 2SB1015 2SB1094

BD937 karşılığı BD241C BD539C BD953

BD937F karşılığı 2SD1407 2SD1586

BD938 karşılığı BD242C BD540C BD954

BD938F karşılığı 2SB1095 2SB1294 BD945F

BD939 karşılığı 2SD959 BD241C BD955

BD939F karşılığı 2SC3566 2SC4334 BDT31BF

BD940 karşılığı 2SB869 BD242C BD956

BD940F karşılığı 2SA1650 BD856F BDT32BF

BD941 karşılığı 2SC2516 BD241D BD243D

BD941F karşılığı 2SC3566 2SC4334 BDT31CF

BD942 karşılığı BD242D BD244D

BD942F karşılığı 2SA1650 BDT32CF

BD943 karşılığı BD243 BD539 BD795

BD943F karşılığı 2SD1667 BDT41F BDT91F

BD944 karşılığı BD244 BD796 BD944

BD944F karşılığı 2SB1134 BDT42F BDT92F

BD945 karşılığı BD243 BD539 BD795

BD945F karşılığı 2SD1667 BDT41F BDT91F

BD946 karşılığı BD244 BD796 BD944

BD946F karşılığı 2SB1134 BDT42F BDT92F

BD947 karşılığı BD243A BD539A BD947

BD947F karşılığı 2SD1667 BDT41F BDT91F

BD948 karşılığı BD540A BD796 BD948

BD948F karşılığı 2SB1134 BDT42F BDT92F

BD949 karşılığı BD243A BD539A BD543A

BD949F karşılığı 2SD1667 BDT91F BDX77F

BD950 karşılığı BD540A BD544A BD798

BD950F karşılığı 2SB1134 BDT42F BDX78F

BD951 karşılığı BD243B BD539B BD543B

BD951F karşılığı 2SD1940 BDT93F BDX77F

BD952 karşılığı BD244B BD540B BD544B

BD952F karşılığı 2SB1294 BDT94F BDX78F

BD953 karşılığı BD243C BD539C BD543C

BD953F karşılığı 2SD1940 BDT41AF BDX77F

BD954 karşılığı BD244C BD540C BD544C

BD954F karşılığı 2SB1294 BDT42AF BDX78F

BD955 karşılığı 2SD866 BD543D

BD955F karşılığı 2SC4335 BDT41BF

BD956 karşılığı 2SB870 BD544D

BD956F karşılığı 2SA1650 BDT42BF

BD975 karşılığı BDX42 BDX43 BDX44

BD976 karşılığı BDX45 BDX46 BDX47

BD977 karşılığı BDX43 BDX44

BD978 karşılığı BDX46 BDX47

BD979 karşılığı BDX44

BD980 karşılığı BDX47

BDB01A BDB01B BDB01C BDB01D karşılığı 2SC2235 2SD1292 2SD667

BDB02A BDB02B BDB02C BDB02D karşılığı 2SA1275 2SA965 2SB1212

BDB03 karşılığı 2SC2235 2SD667 2SD863

BDB04 karşılığı 2SA965 2SB647 2SB764

BDB05 karşılığı 2SC3228 2SD1292 2SD667

BDB06 karşılığı 2SA1275 2SA965 2SB647

BDC01 karşılığı 2SC2235 2SD667 2SD863

BDC02 karşılığı 2SA965 2SB647 2SB764

BDC03 karşılığı 2SC2236 2SD1331 2SD863

BDC04 karşılığı 2SA966 2SB764 2SB892

BDC05 karşılığı BF382 BF461 BF758

BDC06 karşılığı BF464 BF761 MPSU60

BDC07 karşılığı BF381 BF757 MPSU10

BDC08 karşılığı BF463 BF760 MPSU60

BDT21 karşılığı 2SD1025 2SD1500 BDX53

BDT29 karşılığı BD239B BD241B BD537

BDT29A karşılığı BD239C BD241C BD937

BDT29AF karşılığı 2SC3298 2SD1586 BDT31AF

BDT29B karşılığı BD239C BD241C BD939

BDT29BF karşılığı 2SC3298 2SD1587 BD939F

BDT29C karşılığı 2SD1138 2SD1459 BD241D

BDT29CF karşılığı 2SC3298 2SD1587 BD941F

BDT29DF karşılığı 2SC3298 2SD1587 BDT31DT

BDT29F karşılığı 2SC3851 2SD1408 BD937F

BDT30 karşılığı BD240B BD242B BD538

BDT30A karşılığı BD240C BD242C BD938

BDT30AF karşılığı 2SA1306 2SB1095 BD938F

BDT30B karşılığı BD240C BD242C BD940

BDT30BF karşılığı 2SA1306 2SB1096 BD940F

BDT30C karşılığı 2SB1037 2SB8612S BD242D

BDT30CF karşılığı 2SA1306 2SB1096 BD942F

BDT30DF karşılığı 2SA1306 2SB1096 BDT32DF

BDT30F karşılığı 2SA1635 2SB1017 BD938F

BDT31 karşılığı BD241B BD537 BD539B

BDT31A karşılığı BD241C BD243C BD539C

BDT31AF karşılığı 2SD1586 BD937F BDT41AF

BDT31B karşılığı BD241C BD243C BD939

BDT31BF karşılığı 2SC3566 BD939F BD955F

BDT31C karşılığı BD241D BD243D BD941

BDT31CF karşılığı 2SC3566 2SC4334 BD941F

BDT31DF karşılığı 2SC4153

BDT31F karşılığı 2SD1586 BD937F BD951F

BDT32 BDT32A karşılığı BD242B BD244B BD540B

BDT32AF karşılığı 2SB1095 BD938 BD954F

BDT32B karşılığı BD242C BD244C BD940

BDT32BF karşılığı 2SA1650 BD940F BD956F

BDT32C karşılığı BD242C BD244C BD940

BDT32CF karşılığı 2SA1650 BD942F BDT42CF

BDT32F karşılığı 2SB1095 BD938F BDT42F

BDT41 karşılığı BD243B BD543B BD799

BDT41A karşılığı BD243C BD543C BD801

BDT41AF karşılığı 2SD1411 2SD1588 BDT95F

BDT41B karşılığı 2SD866 BD243C BD543D

BDT41BF karşılığı 2SC4335

BDT41C karşılığı 2SC4329 BD243D

BDT41CF karşılığı 2SC4335

BDT41F karşılığı 2SD1411 2SD1588 BDT93F

BDT42 karşılığı BD244B BD544B BD800

BDT42A karşılığı BD244C BD544C BD802

BDT42AF karşılığı 2SB1018 2SB1290 BDT96F

BDT42B karşılığı 2SB870 BD244C BD544D

BDT42BF karşılığı 2SA1651

BDT42C karşılığı BD244D

BDT42CF karşılığı 2SA1651

BDT42F karşılığı 2SB1018 2SB1290 BDT94F

BDT51 karşılığı BD907 BDT81

BDT52 karşılığı BD908 BDT82

BDT53 karşılığı BD909 BDT83

BDT54 karşılığı BD910 BDT84

BDT55 karşılığı BD911 BDT85

BDT56 karşılığı BD912 BDT86

BDT57 karşılığı BDT87

BDT58 karşılığı BDT88

BDT81 karşılığı BD907

BDT81F karşılığı 2SD1964

BDT82 karşılığı BD908

BDT83 karşılığı BD909

BDT83F karşılığı 2SD1964

BDT84 karşılığı BD910

BDT85 karşılığı BD911

BDT85F karşılığı 2SD1964

BDT86 karşılığı BD912

BDT87F karşılığı 2SD1964

BDT91 karşılığı BD743A BD807 BD907

BDT91F karşılığı 2SD1964 BDT81F

BDT92 karşılığı BD744A BD808 BD908

BDT92F karşılığı BDT82F

BDT93 karşılığı BD743B BD809 BD909

BDT93F karşılığı 2SD1964 BDT83F

BDT94 karşılığı BD744B BD810 BD910

BDT94F karşılığı BDT84F

BDT95 karşılığı BD743C BD911

BDT95F karşılığı 2SD1964 BDT85F

BDT96 karşılığı BDT96A BD744C BDT96A BD912

BDT96F karşılığı BDT86F

BDV10 karşılığı 2SC2527 2SD772 NJE15028

BDV11 karşılığı 2SD772 MJE15030

BDV12 karşılığı 2SC2527 2SD772 NJE15028

BDV13 karşılığı BD713 BDW23 BDW53

BDV14 karşılığı BD714 BDW24 BDW64

BDV15 karşılığı BD715 BDW23A BDW53A

BDV16 karşılığı BD716 BDW24A BDW54A

BDV17 karşılığı BD717 BDW23B BDW53B

BDV18 karşılığı BD718 BDW24B BDW54B

BDV33 karşılığı BD243 BD539A BD543A

BDV34 karşılığı BD244 BD540A BD544A

BDV35 karşılığı BD243A BD539A BD543A

BDV36 karşılığı BD540A BD544A BD950

BDV37 karşılığı BD243B BD539B BD543B

BDV38 karşılığı BD244B BD544B BD952

BDV45 karşılığı BD645 BD897 BDW73A

BDV46 karşılığı BD646 BD898 BDW74A

BDV47 karşılığı BD647 BD899 BDW73B

BDV48 karşılığı BD648 BD900 BDW74B

BDV49 karşılığı BD649 BD901 BDW73C

BDV50 karşılığı BD650 BD902 BDW74C

BDV91 karşılığı BD245A BD745A

BDV92 karşılığı BD246A BD756A

BDV93 karşılığı BD245B BD745B

BDV94 karşılığı BD246B BD746B

BDV95 karşılığı BD245C BD745C

BDV96 karşılığı BD246C BD746C

BDW10 BDW12 BDW14 BDW16 karşılığı 2SC1585 2SC2607 MJ15015

BDW21 BDW21A karşılığı BD311 BD315 BDW51

BDW21B karşılığı BD245B BD313 BD315

BDW21C karşılığı BD245C BD317 BDW51C

BDW22 BDW22A karşılığı BD246 BD312 BD316

BDW22B karşılığı BD246B BD314 BD316

BDW22C karşılığı BD246C BD316 BDW52C

BDW25 karşılığı 2SD772 BDX25 MJE15030

BDW30 BDW32 karşılığı 2N6276 2N6277

BDW34 karşılığı 2N6277

BDW51 karşılığı BD249 BD315 BDY55

BDW51A karşılığı BD315 BDY55

BDW51B karşılığı 2N5629 BD249B BDY55

BDW51C karşılığı BD249C BD315 BDY55

BDW52 BDW52A BDW52B BDW52C karşılığı 2N6029 BD250 BD316

BDW55 karşılığı BD226 BD375 BD785

BDW56 karşılığı BD227 BD376 BD786

BDW57 karşılığı BD228 BD377 BD785

BDW58 karşılığı BD229 BD378 BD786

BDW59 karşılığı BD230 BD379 BD791

BDW60 karşılığı BD231 BD380 BD792

BDX10 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDX11 karşılığı 2N3442 2SD1047 2SD733E

BDX12 karşılığı 2N5631 2SC1584 2SD1047

BDX13 karşılığı 2N5881 BD315 BD745

BDX14 karşılığı 2SB550 BD244B BD954

BDX15 karşılığı 2N5875 BD246B BD314

BDX16 karşılığı 2SB720 BUX66 MJE5850

BDX18 karşılığı BD318 BD746C MJ2955

BDX18N karşılığı BD316 MJ2955

BDX20 karşılığı 2SA1147 2SB600 2SB817

BDX22 karşılığı 3SC2867 BD743F BUV27

BDX23 karşılığı 2N3055 BD317 BD745C

BDX24 karşılığı 2N6374 BD243 BD535

BDX25 karşılığı 2SD772 BDW11 MJE15030

BDX26 karşılığı 2SA1185 BD246 BD312

BDX27 karşılığı 2SA1012 BD244 BD948

BDX28 karşılığı 2SA1012 2SA1289 BD950

BDX29 karşılığı 2SA2189 BD952 MJE15029

BDX30 karşılığı 2SB869 MJE15031

BDX31 karşılığı 2SD621 2SD838

BDX32 karşılığı 2SD784 2SD785

BDX40 karşılığı 2N3772 2SD797 MJ802

BDX41 karşılığı 2N3771 2SD630 MJ802

BDX50 karşılığı 2N3773 2SC2608 BD745E

BDX51 karşılığı 2N4348 2N5634 2SD425

BDX55 BDX56 karşılığı BU125 BUY47 BUY68

BDX57 karşılığı BUY47 BUY68 BUY81

BDX60 karşılığı 2N3772 BD317 BDW51C

BDX61 karşılığı 2N3772 2N5629 BD315

BDX70 BDX71 BDX72 BDX73 karşılığı BD709 BD743B BD909

BDX74 BDX75 karşılığı BD743 BD905

BDX77 karşılığı BD543C BD711 BD801

BDX77F karşılığı 2SD1411 2SD1588 BDT95F

BDX78 karşılığı BD544B BD710 BD800

BDX78F karşılığı 2SA1396 2SB1018 2SB1290

BDX91 karşılığı BD245A BD311 BDV91

BDX92 karşılığı BD246A BD312 BDV92

BDX93 karşılığı BD245B BD313 BDV93

BDX94 karşılığı BD246B BD314 BDV94

BDX95 karşılığı 2N5632 BD245C BDV95

BDX96 karşılığı 2N6229 BD246C BDV96

BDY10 karşılığı 2N3055 BD311 BDW21A

BDY11 karşılığı 2N3055 BD317 BDW21C

BDY12 BDY13 BDY15 BDY16 karşılığı 2SC3252 BDV12 BDX25

BDY17 karşılığı BD313 BD745B BDW21B

BDY18 karşılığı 2N5633 2SC2706 BD745D

BDY19 karşılığı 2N3442 2SC2706 BDW12

BDY20 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY21 karşılığı 2SC3252 BDV12 BDX25

BDY22 karşılığı 2SD772 BDV12 BDX25

BDY23 karşılığı BD245A BD311 BDW21A

BDY24 karşılığı BD245C BD317 BDW21C

BDY25 karşılığı 2SC1585 BDW16 MJ15015

BDY26 karşılığı BUX18 BUY35 BUY67

BDY27 karşılığı BUX18B BUY67 BUY77

BDY28 karşılığı BUW34 BUX45 BUY69C

BDY29 karşılığı 2SD797 BDY57 MJ802

BDY34 karşılığı 2SD1348 BD785 MJE241

BDY37 karşılığı 2N3773 BDW36 BDY58

BDY37A karşılığı 2SC2608 BDW36

BDY38 karşılığı 2N3055 BD311 BDW21A

BDY39 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY42 karşılığı BUW71 BUX18B BUY67

BDY43 karşılığı BUX82 BUY78 BUY79

BDY44 karşılığı BUW26 BUX82 BUY79

BDY45 karşılığı BUX13 BUX25 BUY50

BDY46 BDY47 karşılığı BUS13 BUW46 BUX48

BDY48/200 karşılığı BUX16 BUX17 BUX18

BDY48/300 karşılığı BUX16A BUX17A BUX18A

BDY48/400 karşılığı BUX16C BUX17C BUX18C

BDY49 karşılığı BDY29 BDY57 MJ802

BDY53 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY54 karşılığı BDW16 BDY54 BDY56

BDY55 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY56 karşılığı 2SC2607 BDW16 BDY56

BDY57 karşılığı 2N3062 2N6274 2N6275

BDY58 karşılığı 2N6276 2N6277 BDW32

BDY58R karşılığı BUV11 BUX11 BUX12

BDY60 karşılığı 2SC2681 2SC2706 BDY90

BDY61 karşılığı 2SC2706 BDY90 BDY91

BDY62 karşılığı 2SC2706 2SC2837 BDY90

BDY63 karşılığı 2N5542

BDY64 karşılığı 2N2824 2N2825

BDY65 karşılığı BUY41

BDY66 BDY67 BDY68 karşılığı 2N5002 2N5284 2N5504

BDY69 karşılığı 2N5542

BDY70 karşılığı BUY41

BDY71 karşılığı BD243B BD953 BDY78

BDY72 karşılığı 2N3441 2SC2516 BD241D

BDY73 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY74 karşılığı 2N3773 2SC1584 BDW12

BDY75 karşılığı 2N3771 2SD630 MJ802

BDY76 karşılığı 2N3772 BD249C MJ802

BDY77 karşılığı 2N3773 BDW32 BDY58

BDY78 karşılığı BD243B BD953 BDY71

BDY79 karşılığı 2SC2516 BD243D

BDY80 karşılığı BD243 BD533 BD539

BDY81 karşılığı BD243A BD535 BD539A

BDY82 karşılığı BD244 BD534 BD948

BDY83 karşılığı BD536 BD540A BD950

BDY90 BDY90A BDY91 BDY92 karşılığı 2SC2681 2SC2706 2SC2837

BDY93 BDY94 karşılığı BUX46 BUX47 BUX82

BDY95 karşılığı BUW71 BUX16C BUY67

BDY96 BDY97 karşılığı BUW26 BUW36 BUX80

BDY98 karşılığı BUW72 BUX17B BUX43

BDY99 karşılığı BUW26 BUW36 BUX80

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir