Mart 3

USB HID Bootloader – Mikrodenetleyicilere Program Yüklemenin Kolay Yolu

Günümüzde üretilen gömülü sistemlerin çoğu firmware güncellemesi yapabilmek adına bir bootloader yazılımına sahiptirler. Bootloader kavramını kısaca özetleyelim. Bootloader cihaz üzerinde asıl çalışacak programın , cihaza yüklenmesini sağlayan ve aynı cihazın içerisine daha önce yüklenmiş küçük bir programcıktır. Biz bu uygulamamızda bir PIC18f2550 mikrodenetleyicisini kullanacağız. Bu durumda USB HID Bootloader yazılımını PIC18f2550 işlemci içerisine önceden bir programlayıcı vasıtası ile yüklüyoruz. (Ben programlayıcı olarak kendi yaptığım  Brenner8p5 klonunu kullanmaktayım. ) Bootloader yazılımı PIC18f2550 mikrodenetleyicisine yüklendikten sonra artık bundan sonra bu PIC programlanırken bir programlayıcıya ihtiyaç duyulmayacaktır. Bundan sonra mikrodenetleyici üzerinde çalışacak programlar doğrudan bir USB kablosu üzerinden mikrodenetleyicimize aktarılacaktır. Burada hatırlatmamız gereken önemli bir nokta bulunmakta. O  da USB Hid Bootloader’ın kullanılabilmesi için mikrodenetleyicinin kesinlikle USB HID özelliğinin bulunması gerektiğidir. Günümüzde pekçok PIC mikrodenetleyicide bu özellik bulunmaktadır.  Bootloader sayesinde, kutulanmış cihazların içleri açılmadan, aynı zamanda haberleşme için de kullanılan USB portları aracılığı ile cihazlara program yüklenebilmekte ve mikrodenetleyicilere program yüklemenin zahmetleri ortadan kalkmaktadır.

Bootlader ile alakalı bu kadar açıklamadan sonra gelelim işlemlerin MikroC ile nasıl yürüdüğüne. Devre şemamızı vererek işe  başlayalım.

Devre şemamızda en dikkat edilecek olan nokta mikrodenetleyicinin 14. pini olan Vusb pinine bağlı olan paralel 100nF değerindeki kondansatörlerdir. Bu kondansatörler PIC içerisinde dahili olarak bulunan USB voltaj regülatörü için gereklidir. Devrede kullanılan kristal ise 20MHz değerindedir. USB donanımı çalışabilmek için 48MHz saat kaynağına ihtiyaç duyar. Bunu sağlamak için PIC içerisindeki PLL donanımı kullanılmaktadır. 20MHZ kristalden gelen sinyal 5’e bölünür ve PLL donanımına girer. Daha sonra PLL çıkışından 96MHz’lik bir sinyal alınır ve bu 2’ye bölünerek 48MHz değeri elde edilir. USB HID Bootloader programı PIC18 serisi işlemciler için mikroC derleyicisinin examples klasörünün altındaki “others” klasöründen ulaşılabilir vaziyettedir.  Proje dosyasının yolu şu şekildedir: “\….\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Examples\Other\USB HID Bootloader\Projects\PIC18F”. Biz burada bulunan PIC18 serisi için yazılmış programı düzenleyerek kendi devremize uygun hale getirebiliriz. Ben de aynen bu şekilde yaptım. USB HID bootloader klasörünü masaüstüne kopyaladım ve üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak mikrodenetleyicimin içerisine, oluşan “hex” dosyasını brenner8p5 vasıtası ile yükledim. Mikrodenetleyicimize bootloadera ait hex dosyası yüklendikten sonraki adım ise MikroC derleyicisinin tools menüsündeki USB HID Bootloader programının çalıştırılmasıdır.  Aşağıdaki resimde bu programın çalıştırılması görülmektedir.

Programı çalıştırdıktan sonra mikrodenetleyicimizi bir usb kablosu aracılığı ile bilgisayara bağlarız  ve aşağıdaki ekran görüntüsü gelir karşımıza.

Bu pencerede kare içerisine alınan kısım , mikrodenetleyicimiz bilgisayara bağlandıktan sonra eğer hiç bir problem yok ise, kırmızı olmaktadır. Bu kısım kırmızı olduktan sonra “Connect” butonuna tıklanır ve mikrodenetleyiciye bağlanılmış olur. Mikrodenetleyici bilgisayara bağlandıktan sonra 5 saniye içerisinde “connect” butonuna tıklanmalıdır. aksi halde mikrodenetleyici bootloader programını terkedecek ve üzerinde yüklü olan asıl programını çalıştırmaya başlayacaktır.  Mikrodenetleyiciye bağlandıktan sonra “Browse for HEX” butonuna tıklanarak , mikrodenetleyiciye yüklenecek “hex” dosyası seçilir ve “Begin uploading” butonuna tıklanarak programın yüklenmesi tamamlanır.

İşlemler görüldüğü üzere son derece kolay. Bu şekilde hazırladığımız programları denerken, yaptığımız her değişiklikte mikrodenetleyiciyi devre üzerinden söküp takma derdinden kurtulmuş oluyoruz.

kolay gelsin

 

Mart 3

Arduino – UART İletişim

 

 

Seri iletişimdeki “seri” kelimesi iletişimin arka arkaya gelen sinyaller aracılığı ile olacağını belirtmek amacıyla kullanı

lmaktadır. İletişimin ilk yollarından birisi olan dumanla haberleşme de aslında seri iletişimin bir türüdür. İnsanlar uzakl

ara mesaj iletmek amacıyla bir ateş yakarlar ve bu ateşin üzerini belirli periyotlarda örtüp açarak gökyüzüne kısa veya uzun dumanlar gönderme yöntemiyle mesajlarını kodlarlardı. Bu duman parçalarını gören diğer insanlar kodlanan mesajı çözerler ve iletişim sağlanmış olurdu.  Seri iletişime bir diğer örnek ise telgraftır. Telgrafta mors alfabesi kullanılıyordu ve bu alfabede rakamlar ve harflerin nokta ve çizgilerden oluşan karşılıkları bulunmaktaydı. Telgrafı kullanan operatör örneğin ‘A’ harfini gönderecekse telgrafın butonuna bir kez tıklayarak bir nokta , arkasındanda kısa süre basılı tutarak bir çizgi gönderiyordu. Alıcı tarafta ise bir makara üzerine sarılı kağıda bir elektromıkna

tısa bağlı kalem vasıtasıyla bu nokta ve çizgi tamamen elektromekanik bir yöntemle çizdiriliyor ve kağıt üzerinde “. _” şeklinde bir görüntü oluşuyordu. Alıcı taraftaki operatör bu şekilleri çözümleyerek mesajı ortaya çıkarıyordu.  Günümüzde insanların birbirleriyle iletişimi kadar makinelerin birbirleriyle iletişimi de büyük önem kazanmıştır. Örneğin bir televizyonun kumandasının televizyonla haberleşmesi de bir seri haberleşme örneğidir ve günlük hayatımızda makinelerin birbirleriyle haberleşmelerine sıklıkla başvururuz. Seri dijital  haberleşme yöntemlerinden olan UART daha önce verilen duman ve telgraf örnekleriyle büyük benzerlikler ihtiva eden bir makineler arası haberleşme protokolüdür.

UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Evrensel Asenkron Alıcı/Verici) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Evrensel olmasının sebebi iletişim özelliklerinin değiştirilebilir olmasından dolayı bu modül bulunan bütün cihazlarda kullanılabilmesidir. Asenkron olması ise iletişim esnasında harici bir clock (saat) sinyaline ihtiyaç duymamasına dayanır. Günümüzde neredeyse bütün mikrodenetleyicilerde dahili UART modülü bulunur.

UART iletişimi

nde toplam 3 adet kabloya ihtiyaç duyulur.  Bunlar iki yönlü haberleşme için birer kablo ve alıcı ile verici arasındaki şase vo

ltaj farkını sıfırlamak amacıyla ortak bir GND bağlantısıdır. UART haberleşmesinde her bir mikrodenetleyici veya cihaz iki adet pine sahiptir. Bu pinler RX ve Tx olarak isimlendirilir. Tx pini transmit (veri gönderme), Rx pini receive (veri alma) amacıyla kullanılır. Haberleşecek olan cihazlardan birisinin Tx pini diğerinin Rx pinine, Rx pini ise diğerinin Tx pinine bağlanarak çarpraz bir bağlantı oluşturulur. Aşağıdaki şekilde bu bağlantı gösterilmiştir.

UART haberleşmesinde gönderilecek verinin boyutu 5 bitten 9 bite kadar olabilir fakat genellikle 8 bit (1 byte) veri iletimi kullanılmaktadır. Aşağıdaki şemada 8 bitlik bir verinin gönderilmesi esnasındaki sinyal şekline bir örnek verilmiştir.

Şekilde görüldüğü gibi iletişim yokken veri hattı yüksek konumdadır. Veri iletileceği zaman bir başlangıç biti gönderilir ve bu bitin durumu düşük konumdur. Daha sonra iletişim kaç bit olarak ayarlandıysa o kadar bit veri gönderilir. Yukarıdaki şekilde data 8 bit olarak gönderilmiştir. Daha sonra eşlik biti gönderilir. Bu bit gönderilecek verilerin içerisindeki 1 değerlerinin sayısına göre değişiklik göstermektedir. Eğer 8 bit veri içerisindeki 1 lerin sayısı tek sayı ise eşlik bitinin değeri ‘1’ eğer data içerisindeki 1 lerin sayısı çift ise eşlik biti ‘0’ değeri alır. Bu bitin amacı veri iletimi esnasında veri kaybı olup olmadığını kontrol etmektir.  Eşlik bitinin kullanımı opsiyoneldir ve alıcı verici arasındaki iletişim kurulurken en başta bu bitin kullanılıp kullanılmayacağı belirtilir.  Veri iletiminin bittiğini haber veren bit ise stop bitidir ve 2 adet yüksek konumlu bit olarak gönderilir ve veri hattını yüksek konumda tutar. Arduinoda bu yüksek konum 5V’tur.

UART iletişimde herhangi bir clock sinyali ile senkronizasyon sağlanmadığı için verilerdeki her bit belirli bir zaman aralğına sahiptir. Örnek olarak her bir bitin gönderilmesi 1 milisaniye saniyede 1000 bit veri gönderilir ve bu değere “baud rate-(veri aktarım hızı)” ismi verilmektedir ve alıcı-verici çiftinin baud rate değeri eşit olmak zorundadır.

Uart ile temel olarak ikilik sayı değerleri ile veri iletişimi yapılmaktadır. Eğer bu iletişimde karakterler gönderilmek istenilirse gönderilen şey yine ikili sayı sisteminde düzenlenmiş olan sayısal değerler olacaktır. Her karakterin bir sayısal karşılığı bulunmaktadır ve bu karşılıklara ASCII kod denilmektedir. Aşağıda bazı karakterlere ait ASCII kodları görülmektedir. Bu kodlar Arduino içerisinde karakterler ile işlem yaparken otomatik olarak elde edilmektedir.

Arduinoda seri haberleşmeyi kullanmak için ‘Serial’ kütüphanesi kullanılmaktadır. Bu kütüphanede kullanılan fonksiyonlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır.

begin: Bu fonksiyon seri haberleşmeyi başlatmak ve veri hızını belirlemek amacıyla kullanılır. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

Serial.begin(9600); // Seri iletişimi başlat ve veri iletim hızını 9600 bps olarak ayarla.

write: Bu fonksiyon tek bir veri paketi göndermek amacıyla kullanılır. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

Serial.write(‘a’); // ‘a’ karakterini gönder.

print: Bu fonksiyon bir veri dizisini göndermek amacıyla kullanılır. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

Serial.print(“Arduino”); // “Arduino” yazısındaki karakterleri arka arkaya gönder.

println: Bu fonksiyon bir veri dizisini göndermek ve ardından bir alt satıra geçme komutu (carriage return)göndermek amacıyla kullanılır. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

Serial.println(“Arduino”);// “Arduino” yazısındaki karakterleri arka arkaya gönder ve son olarak carriage return karakterini göndererek satır başı yap.

available: Bu fonksiyon arduinonun veri alıp almadığını ve aldıysa kaç paket veri aldığını öğrenebilmek amacıyla kullanılır.

read: Bu fonksiyon arduinonya gelen 1 paket veriyi almak için kullanılır. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

if( Serial.available()>0)  // eğer gelen veri sayısı 0’dan büyükse yani veri geldiyse

{

char gelenVeri=Serial.read(); //gelenVeri isminde bir değişken oluştur ve gelen veriyi bu değişkene al.

}

Bu yazıda yapacağımız uygulamamızda bilgisayar üzerinden gelen karakterleri LCD ekran üzerinde göstereceğiz. Arduino üzerinde usb’den seriye dönüştürücü bir çip bulunmaktadır ve bu çipin RX TX uçları Arduinonun Tx, Rx pinlerine bağlıdır. Bu çip arduinoya program yükleme amacıyla kullanıldığı gibi PC-Arduino arasında seri haberleşme sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çipin özelliği USB port üzerinde bir sanal seri port oluşturmak ve USB’den gelen verileri  Arduino geliştirme kartı üzerindeki Atmega328p mikrodenetleyicisine UART protokolü ile iletmek ve Atmega328P’den gelen UART protokolündeki verileri USB formatında PC’ye iletmektir.

Bu uygulamada kullanacağımız devre aşağıdaki gibidir:

Uygulamada kullanacağımız kodlar aşağıdaki gibi olabilir.

Şubat 26

Orange Pi Zero ile Uçak Takibi

Orange Pi Zero düzgün, düşük maliyetli, tek kartlı bir bilgisayardır. Ucuz bir DVB-T dijital televizyon alıcısıyla eşleştirildiğinde, bölgenizde yazılım tanımlı radyo (SDR) tekniklerini kullanarak ADS-B mesajlarını yayınlayan uçakların izlenmesi için mükemmel bir platform oluşturur.

Orange Pi Zero, bu uygulama için çekici bir seçimdir çünkü:

 • Uygulama için gerekli olmayan HDMI konektörleri gibi yukarıda anlatılanlar çok kompakttır.
 • WiFi ve kablolu ethernet’i destekler.
 • Dört çekirdekli ARM Cortex-A7 işlemciye sahip bir Allwinner H2 + yonga üzerinde sisteme (SoC) sahip olduğu için oldukça güçlüdür. Tüm özellikler ve diğer faydalı bilgiler linux-sunxi.org wiki’de mevcuttur .
 • Armbian sayesinde Linux desteği çok iyi.
 • bu çok ucuz.

Orange Pi Zero ve USB DVB-T dongle’ı uygun bir antene yakın yerleştirebileceğiniz ve uçak izleme verilerini wifi kullanarak ağınızdaki diğer bilgisayarlara geri gönderebileceğiniz için, Wifi desteği özellikle kullanışlıdır. Gerçekten de, hava koşullarına dayanıklı bir muhafaza ile, her şey bir çatıdaki antenin hemen yanına monte edilebilir. Bu, koaksiyel kablonun anten ile DVB-T dongle arasında olabildiğince kısa olmasını sağlayarak uçaklardan alınan sinyallerin zayıflamasını en aza indirecektir. Wifi sayesinde sistem için gereken tek kablolama güç sağlamak olacaktır.

Ama bu kendimizin biraz önüne geçiyor. Dikkat çekici bir şekilde, çok basit bir kurulum bile, iç mekanda bulunan anten dahil her şeyin şaşırtıcı sayıda uçağı izleyebilir.

Bu eğitimde, uçaktan izleme bilgilerini almak için bir USB DVB-T dongle ile çalışan bir Orange Pi Zero için adım adım talimatlar vereceğim.

Neye ihtiyacın var

Asgari olarak şunlara ihtiyacınız olacak:

 • Bir Orange pi zero . Xunlong tarafından farklı miktarlarda RAM takılı olarak satılan iki model vardır. 512MB versiyonunu kullandım ama 256MB versiyonu da çalışır.
 • bir mikro SD kart . 16GB SanDisk Ultra kart kullandım. (minimum 4 GB)
 • Realtek RTL2832 yonga setine sahip bir USB DVB-T dongle . Ayrıca, en yaygın olanı Rafael Micro’dan R820T veya R820T2 gibi görünen uyumlu bir tuner çipi ile donatılması gerekiyor. Bu dongle’lar Aliexpress ve ebay’den alınabilir. 10 ABD Dolarından daha düşük bir fiyata. Liste başlıkları artık genellikle RTL2832, R820T veya R820T2 ve SDR anahtar kelimelerini içerir. Donanım anahtarları manyetik tabanlı küçük bir anten, uzaktan kumanda ve sürücü CD’si ile birlikte gelir. İlgileneceğimiz tek parça, dongle’ın kendisi ve antendir. Gerçekte aldığınız dongle’ın istenen RTL2832 ve R820T / R820T2 entegre devrelerini içerip içermeyeceği her zaman biraz kumar oynar. Düşük maliyet göz önüne alındığında, bahislerinizi her zaman korumaya alabilir ve farklı tedarikçilerden birkaç birim sipariş edebilirsiniz. Dongle’ınızı aldıktan sonra, onu ayırmak ve PCB üzerindeki yongaların adlarını okumak yeterince kolaydır.

 • 2 amper değerinde kararlı bir 5V güç kaynağı ve mikro USB fişli bir kablo . Pek çok modern, kaliteli cep telefonu şarj cihazı yeterli olacaktır.

Ayrıca kablolu veya wifi bağlantılı bir ev ağına (yani bir yönlendiriciye) ihtiyacınız olacaktır; internet girişi; ve bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar.

Orange Pi Zero’nuzun ilk kurulumu

Bu blog gönderisini daha kısa tutmak için, Orange Pi Zero’ya Armbian Linux’u Orange Pi Zero’unuza nasıl yükleyeceğinizi adım adım anlatan bir Başlangıç ​​kılavuzu yazdım .

Bir sonraki bölüme geçmeden önce lütfen bu öğreticiyi takip edin.

Bağlantıları yapmak

Gerekli bağlantıları yapmak oldukça basittir:

 1. DVB-T antenini USB DVB-T dongle’a bağlayın.
 2. USB-DVB-T donanım kilidini Orange Pi Zero’nun USB bağlantı noktasına bağlayın.
 3. Wifi kullanmıyorsanız, Orange Pi Zero’ya bir ethernet kablosu bağlayın.
 4. Mikro USB bağlantısı üzerinden 5V güç kaynağınızı Orange Pi Zero’ya bağlayın.

RTL SDR’yi yükleyin

RTL SDR, bizim durumumuzda uçaktan sinyal almak için USB DVB-T dongle’ınızı yazılım tanımlı bir radyo olarak kullanmanızı sağlayan bir yazılımdır.

Bu temelden uyarlanan talimatları izleyerek RTL SDR’yi kuracağız .

PuTTY veya başka bir SSH istemcisi kullanarak Orange Pi Zero’da oturum açtıktan sonra aşağıdaki komutların tümü komut istemine girilmelidir.

İlk olarak, Linux’un DVB-T dongle için standart sürücüleri (diğer bir deyişle modülleri) yüklemesini önlemek için bir dosya oluşturacağız:

Ardından, yeni oluşturulan bu dosyayı gerekli dizine taşıyacağız:

Ardından, RTL SDR oluşturmak için bazı bağımlılıklar kuracağız:

Şimdi RTL SDR’yi ana dizinimizin altındaki sdr adlı yeni bir dizine klonlayacağız :

Ve RTL SDR oluşturacağız:

kurulum

Şimdi Orange Pi Zero’yu yazarak yeniden başlatmamız gerekiyor:

Orange Pi Zero ile bağlantınız kesilecek ve Orange Pi Zero’nun yeniden başlatılması için bir veya iki dakika bekledikten sonra yeniden bağlanmanız gerekecek.

Test RTL SDR çalışır

RTL SDR’nin doğru çalıştığını test etmek için:

 1. DVB-T dongle’ın Orange Pi Zero’nun USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun.
 2. Komutu çalıştırın:

Hit Ctrl + C çıkmak için rtl_test .

Dump1090’ı derleyin

Daha sonra , RTL SDR kullanarak uçakları izlemek için temiz bir yazılım olan dump1090’ı indirip derleyeceğiz .

dump1090, pkg-config gerektirir , bu yüzden önce onu kuracağız :

Artık dump1090 kaynak kodunu klonlayabilir ve derleyebiliriz:

Dump1090 çalıştırılıyor

Dump1090’ı kurulum dizinine değiştirip aşağıdaki gibi çalıştırarak başlatabilirsiniz :

Birkaç saniye içinde, takip edilen uçağın ayrıntılarını görmeye başlamalısınız:

Ve http: // Orange Pi Zero’nuzun IP adresi : 8080 için bir web tarayıcısı açarsanız , aynı verilerin bir harita temsilini görmeniz gerekir:

Dump1090’dan çıkmak isterseniz , konsolda Control + C tuşlarına basmanız yeterlidir .

Herhangi bir uçak verisi görmüyorsanız, anteni gökyüzünü daha iyi gören bir konuma, örneğin bir pencereye yakın bir yere taşımayı deneyin.

Dump1090’ı önyükleme sırasında bir ekran oturumu içinde çalıştırmak için alma

Orange Pi Zero’nun dump1090’ı açılışta başlatmasını sağlayabilirsek , bu yüzden uçakları izlemeye başlamak için sadece onu çalıştırmamız gerekiyor mu?

Bunu kurmaktan hoşlandığım yol GNU ekranını kullanmak , bu yüzden önce onu kuralım:

Şimdi dump1090 kurulum dizinine geçelim:

Aşağıdaki içeriklerle favori düzenleyicinizi (vim, nano vb.) Kullanarak run.sh adlı bir metin dosyası oluşturun :

Dosyayı kaydedin ve metin düzenleyiciden çıkın.

Şimdi dosyanın yürütülmesine izin vermek için izinleri ayarlayın:

Daha sonra crontab dosyanızı düzenleyin :

aşağıdaki satırı eklemek için:

Orange Pi Zero’yu yazarak yeniden başlatın:

Orange Pi Zero ile bağlantınız kesilecek ve Orange Pi Zero’nun yeniden başlatılması için bir veya iki dakika bekledikten sonra yeniden bağlanmanız gerekecek. Başlangıç ​​işleminin bir parçası olarak, dump1090 otomatik olarak başlamalıdır.

Orange Pi Zero’nuza yeniden bağlandıktan sonra, dump1090 oturumuna şunu yazarak “ekleyebilirsiniz”:

Daha önce olduğu gibi aynı paletli uçak listesini göreceksiniz.

Dump1090’dan çıkmadan “ayırmak” için Control-A ve ardından d’ye basın . Yukarıdaki gibi ekran -R ile herhangi bir noktada “yeniden iliştirebilirsiniz” .

Ayrıntılandırmalar

Artık Orange Pi Zero ve bir USB DVB-T dongle’ı temel alan çalışan bir uçak takip sisteminiz var, kurulumunuzu geliştirmeye başlayabilirsiniz. İşte işleri gerçekten iyileştiren birkaç hızlı ayar.

Dongle’ınızı soğutun

USB DVB-T dongle’lar gerçekten çok sıcak çalışıyor. Deneyimlerime göre, uçaklardan uzaktaki sinyalleri almaya gelince, ne kadar sıcaklarsa, o kadar az hassaslar. Bu fenomene şahit olan tek kişi ben değilim .

Bunu ele almak için yapabileceğiniz en kolay şeylerden biri, plastik kasayı ayırmaktır:

Dongle’ı kılıf olmadan kullanmak, onu soğutmak için hava akışına büyük ölçüde yardımcı olur.

Anteninizi ayarlayın

Bir sonraki iyileştirme, anteninizi uçaktan gelen 1090 MHz sinyallerin dalga boyuna uyacak şekilde daha yakından “ayarlamak” tır. 1090 MHz’de bir çeyrek dalga boyu yaklaşık 69 mm’dir, bu nedenle anteni bu uzunluğa kısaltarsak, alımın iyileştirilmesi gerekir.

 

Anteninizi daha iyi konumlandırın

Anteninizi dışarıya (mümkünse) ve olabildiğince yükseğe yerleştirirseniz, menzil büyük ölçüde artacaktır.

Yeni uçak takip hobinizin tadını çıkarın!

Şubat 24

Icom IC-F serisi programlama kablo şeması

Uyumlu olduğu modeller,

IC-F100 serisi
IC-F100N serisi
IC-F1700 serisi
IC-F1700D serisi
IC-F200 Serisi
IC-F200S serisi
IC-F200D serisi
IC-F2700 serisi
IC-F2700D serisi

cihazlar ile uyumludur. RJ-45 konnektör tırnak altta olacak şekilde gösterilmiştir. RJ-45 konnektör ile programlayıcı arasında ki kabloyu 1 metreden uzun tutmayın.

Devrede kullanılan malzemeler

1 x MAX232 entegre

3 x 1N4148 zener diyot

1 x 7805 Voltaj regülatörü

4 x 10 mf kondansatör

2 x 1K direnç

1 x RJ-45 konnektör

1 x DB-SUB 9F Rs 232 Dişi konnektör

1 x 470 mf kondansatör

1 x 47 mf kondansatör

 

 

Şubat 22

ARDUINO ile Eski tip paralel çıkışlı EPROM’u programlamak

Eski bir komponenti uygulamalarımızda yeniden kullanabilirmiyiz?

Tabii ki eskiden olduğu gibi devrelerimizde yer bulmaz. Çok daha uygun fiyatlı ve küçük yer kaplayan entegreler varken, Neden eski tip EPROM.
Bu eprom program cihazlarıyla kolaylıkla programlanıyor. Fakat konumuz Arduino ile programlayabilir miyiz.
Elbetteki programlayabiliriz.

Öncelikle Epromu tanıyalım. Bu tip epromlar 2 çeşit üretiliyordu.
1-) UV pencereli ( Silinebilir tip )
2-) OTP tipi ( 1 kez programlanabilir.)

UV pencere, UV ışığın geçişini sağlayarak epromun silinmesini sağlar.  Yeniden programlamak için önce silinmesi gerekir. Bu işlem uygun silme cihazlarıyla 20-30dk kadar sürmektedir. Fakat amatörseniz ve cihaz almak istemiyorsanız Güneşe bırakıp normalden çok daha uzun süre bekletirseniz yine silinecektir.

Şayet denemek için alacaksanız, pencereli olmasına dikkat edin.

Ayrıca EEPROM denilen elektrik ile silinebilen EPROMlar da üretildi. Bu yazıda örnek olarak verilen eprom entegrelerinin datasheet’lerini incelerseniz, programlamanın birbirine çok benzediğini görebileceksiniz. Sadece silme prosedürü farklıdır.

Üzerindeki kodlama ise neyi temsil eder bakalım. 27C256 buradaki 256 sayısı 256Kbit olduğunu gösterir. 1 byte 8 bit olduğuna göre 256K yı 8 bit sayısına bölersek sonuç 32K x 8 bit olacaktır.
27C256 = 256Kbit x 1 bit= 32K x 8 bit=32K x 1 byte olarak düşünebiliriz.

Biraz da nasıl programlayabileceğimize bakalım. Aşağıdaki resimde entegrenin bacaklarını görüyorsunuz. Bu bacaklardan A ile başlayanlar adres bacaklarıdır. 15 bitlik bir adresleme vardır.
Her vereceğiniz adres 1 hafıza hücresine denk gelir ve 1 byte lık bilgi alır. 15 bit =32767 sayısına eşit olacaktır. Yani 32767  x 8bit bilgi almaktadır.
Bunun dışında Q ile başlayan pimler Giriş çıkış pimidir. Programlarken giriş, okunurken çıkış olarak devreye girer.

Vpp pimi ise programlamada devreye girer. Programlama gerilimidir. Bu gerilim epromlara göre değişebilir. En doğru bilgi datasheet te yazmaktadır. 27C256 için 13V tur. Normal çalışmada 5V programlamada ise 13V olacaktır.

VPP Kontrol Devresi : Aşağıdaki resimler kontrol pimi HIGH olduğunda ve LOW olduğundaki gerilimler. Programlama ve Normal çalışmayı gösterir.

 

 

 

 

 

Vcc ise normal çalışmada 5V tur. Programlama esnasında 6.5V tur. Yukarıdaki devre gibi kontrol edebilirsiniz.

27C256 Eprom Programlama Dalga Şekli. 

27C256 Eprom Okuma Dalga Şekli.

Bunlardan başka bazı eprom entegrelerinde PGM pimi de bulunmaktadır. Bu pim programlama pimidir. Sadece programlama prosedüründe yer alır. (27C64 Epromu bir örnektir. )

27C64 Programlama Dalga Şekli. PGM sinyaline dikkat edin. 

 

Ayrıca her entegrenin bir kimliği vardır. Bu da A9 piminin özel kullanımı olarak bu kimliği almamıza yarar. İstendiği taktirde devresi ayrı tutularak bu kimlik alınır. Şayet adres olarak kullanılıyorsa bu pime 13V gibi bir gerilim verileceğinden Arduinoya bağlı olan bağlantı kimlik alımı sırasında kesilmelidir.

A9 piminin kullanımı ve diğer modların kullanımı bu tabloda gösterilmektedir. İşlemi yapmak için hangi pime hangi gerilimin uygulanacağını göstermektedir. 

Bu kadar bilgiden sonra nasıl programlayacağımızı anlatmaya başlayalım. Ayrıntılı olarak videoda göreceksiniz. Videolardan biri temel okuma ve kayıt nasıl yapılır bunu gösterir.

Öncelikle Vpp devresi ve Vcc devrelerini hazırlamamız gerek. Programlama için bu şart. Bir DC gerilim yükseltici (Boost converter) devresiyle 5V tan 13V ve 6V5 üretilir. (Ya da yüksek gerilimi seçip regülatörlerle düşük gerilimleri elde edebilirsiniz. ) Çünkü okuma ve programlamada bu gerilimleri kullanacağız.
Bu gerilimleri Arduinodan kontrol edebilirdik. Yukarıdaki Vpp devresiyle, fakat yeterli pimimiz olmadığını varsayarsak videodaki gibi bir anahtar bu iş için yeterli olabilir.
Ben kolay yolu seçtim ve anahtar koydum. Programlama kısmında anahtarı çeviriyorum okuma kısmında anahtarı normal konuma alıyorum.

Temel Prensip Devresi :
Aşağıdaki resimdeki gibi sırasıyla elle girerek adres ve data bilgilerini veriyorum. Bunlar hazır olduktan sonra Vpp ve Vcc gerilimlerini programlamaya ayarlıyorum. Son olarak 27C256 için CE pimini LOW durumuna getirip bir süre bekletip tekrar HIGH durumuna getiriyorum. Bu şekilde programlama tamamlanmış oluyor.
NOT : Dikkat edin bir süre dedim. Aslında bu süre maksimum hız için belirlenmiştir.
Aşağıdaki tablo bu süreleri göstermektedir. Bu süreler maksimum hız içindir. Bu sürelerden büyük seçebilirsiniz mahsuru yok. Fakat daha küçük bir zaman seçemezsiniz. Mesela CE pimi için bu süre tPW süresidir ve 95-105us dir. Siz bundan büyük seçebilirsiniz. Fakat mümkün olduğu kadar bu sürelere riayet etmeniz işinizin kalitesini arttıracaktır.

Temel prensip devresi : Sol taraf verilecek DATA ayarlama yeridir. En sağdaki ise çıkış bilgisini LED bar ile gösterir. Alt taraftaki adres bilgi ayar yerleridir.  Bu haliyle sol taraftaki epromdan okuma yapılıyor.

27C256 Eprom Programlama dalga şekli.

Yukarıdaki programlama tablosunda CE pimini LOW –HIGH yaptıktan sonra programlama zamanı bitinceye kadar bekleyip OE pimini LOW yaparsanız DATA pimleri, o ana kadar input durumunda sizin datanızı alırken, hemen OUTPUT şekline dönerek kayıt ettiğiniz veriyi DATA pimlerine yollar siz de kaydın doğru olup olmadığını test edersiniz. ( VERIFY bölümü )

Temel prensip olarak bu şekilde hafıza hücrelerine adres vererek kayıt yapıp, okuma yapabilirsiniz.

Buradan sonrasında Arduino devremizi anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Videoda devre proteusta çalıştığı için VCC 5V , 6V5 seçimini iptal ettim. Programlama dahil vcc yi 5V ile çalıştırdım. Tabii ki proteus toleransından dolayı bunu kabul etti.
Fakat gerçek devrede 5V , 6V5 ayrımını yapmanız gerekecektir.
Bu devrede 7 segment display kullandım. 4 dijit sayı yazdırabilmek için devreyi tasarladım. Fakat Eprom hafızası çok fazla olduğundan dijit sayısını arttırabilirsiniz. Bu şekilde programlayıp sayaç olarak kullanılabildiği gibi sadece display göstergesi olarak kullanılabilir ve arduino, gönderdiği bilgi ile dijitleri ayarlayabilir.

Neden bu Epromu ve diğer komponentleri kullandık. Displayleri arduino ile direkt kontrol edebiliriz. İstersek 74HC595 ile de kontrol edebiliriz. Hatta displayleri direkt Eproma da bağlayabiliriz.  Displayin ihtiyacı olan kodu Eproma verdik mi sorunsuz yazdırabiliriz.
O zaman neden bu kadar karmaşık.
Karmaşanın sebebi:
Bazı devrelerde paralel epromun kullanılması bize ayrıcalık ve kolaylık sağlayabilir. Mesela kayan yazı devrelerinde eskiden kullanılıyordu. Tabii ki tekrar programlamak sorun olabilirdi. Pencereli epromlar yerine, EEprom dediğimiz elektrik ile silinen Epromlar kullanılması daha rahat olacak ve  tekrar programlamayı sağlayabilecektir.
Bu devreyi kurmaktaki amacım, farklı komponentleri birlikte kullanırken nasıl efektif ve tasarruflu kullanabileceğimizi de göstermek istememdir.
Mesela 7447 display sürücü entegresini kullandım. Bunu yapmamın sebebi epromun data çıkışından gelen 1 byte lık bilginin 2 x 4bit şeklinde kullanılmasını sağlamak. Yoksa her bir dijit için 1 eprom kullanmam gerekirdi. Ben de 7447 nin ihtiyacı olan 4bitlik binary girdisini Epromun düşük 4bit ya da yüksek 4 bitinden sağladım.

NOT: Nibble nedir:
En küçük birim Bit, sonrasında 8 bit birleşip 1 BYTE oluşturur, 2 Byte birleşirse de 1 WORD oluşur. NIBBLE ise 1 Byte bilginin ilk 4 bit ve ikinci 4 bit şeklinde ayrı ayrı kullanılması demektir. 8 bit saydığınızda sayı FF=255 e kadar gider. bu şekilde nibble olarak kontrol edersek F, F olarak ayrı 4 bitlik verileri temsil eder. bu şekilde kullanırken 4 bitlik maksimum 0-15 arası sayılır. Yani 255 e kadar sayı olarak görülmez. 2 adet 16 ya kadar sayma söz konusu olacaktır. Yine tek port üzerinden gönderilecektir. Fakat algılanırken 2 adet 4 bit algılanacaktır.  Bu işlemi 4 bitlik BCD kodlamasıyla karıştırmayın. O farklı bir hesaplama gerektirir. 

 

Bu şekilde yapmakla, maliyet açısından tasarruf etmiş oldum. Her display’e 1 eprom yerine 2 adet 7447 almış oldum. 2 tane 7447 entegre 8TL 1 Eprom ise 16TL  bu şekilde devrelerinizde sadeleştirmeler yapıp maliyet düşürebilirsiniz.

Bu kullanımların yanı sıra Epromun paralel çıkışı hızı artıracaktır. Bunun yerine seri paralel çevirici kullanılırsa bir byte bilginin paralel çıkışa gelmesi 8 döngünün kullanılmasını gerektirir. Paralel devrelerde ise tek döngüde 1 byte lık bilgi kullanılabilir. Seri paralel çeviricilerde normal kullanımın en az 8 katı hızında çalışmak gerekir ki aynı hızda veri alınabilsin.

Arduino programında nasıl bir algoritma var derseniz, onu da açıklamaya çalışayım.
VCC anahtarında bir OKU ucu var. Arduino A0 girişine bağlanan bu uç ile arduino okuma alt programına mı yoksa programlama alt programına mı gideceğini anlayacaktır. Okuma yapacaksa yukarıdaki grafikteki gibi adresi ayarlar, sonrasında CE yi ayarlar ve sonrasında OE yi ayarlayarak bilgiyi data uçlarına çıkarır. İstediğiniz süre kadar bekleyip adresi 1 arttırarak bu işlemlere devam eder. Okuma Grafiğindeki durumun aynısını simüle eder.
Programlama kısmında ise yine programlama grafiğinde olduğu gibi adresi yazar, data bilgisini data girişine uygular ve sonrasında CE pimini ayarlar. Her epromun CE girişi farklı olduğundan aynı datayı alsalar bile aynı adresi alsalar bile CE arduino programı ile kontrol edilip eprom seçimi yapılır.
Belki bir çok arduino kullanıcısı bu çalışmayı bilmiyordur. Burada DATA bağlantısı için PORTD kullanıldı. Digitalwrite kullanılmadı. Tek tek pim ayarı yerine bu şekilde kullanarak tüm bilginin, PORTD ye bir seferde yazması sağlandı. Bu özellik arduinoda daha hızlı çalışmayı sağlar.
Ayrıca pimleri tek tek değiştirirken bazen dış devre farklı bir komut ya da data gibi algılayabilir. Bundan dolayı 8 bit =1 byte lıkbilgi çıkışa aktarılacaksa bu tip bir komut kullanmanız yerinde olur.

Arduino ile Eprom Programlama ve Okuma devresi.

Şubat 22

Arduino İle 0-30 MHZ Swr Watt Metre Yapımı

Sizlerin de bildiği gibi 0-30 mhz bir swr watt metre almaya kalksak ödeyeceğimiz tutar minimum 1000 lira. İlk başta aklınızda sorular dolaşıp duracağından adım gibi eminim ama hiç şüpheniz olmasın çünkü en kaliteli swr metre dahi olsa elinizde kalibrasyonunu yapmalısınız. Bence bir tane swr köprüsü ve bir tane ibre ile kalibrasyonunu başarılı bir şekilde yaparsak en iyi swr metre olur. Kendi kanaatimce.

Bu proje de ise yapacağımız şey swr köprüsünden giden ve dönen sinyali arduino ile okuyup bir 4 satır 20 karakter ekrana aktarmak. Burada en önemli kısım ise swr köprüsü ben çok uğraştım farklı denemeler yaptım, çeşit çeşit köprüler yaptım hepsi güzel çalıştı ama bir de şöyle bakmak gerekir troidlere diyotlara ödeyeceğiniz ücret 70 tl civarı iken ben aşağıda resmini gördüğünüz swr köprüsünü Çin’den aldım 82 tl nakliye falan 100 tl diyelim. Hani kendin yapmak en güzeli bence yine de siz bilirsiniz.

 

Bildiğiniz gibi swr köprülerde ihtiyacımız olan FWD (Giden), REF (Dönen) GND(Şase). Sistem olarak kısaca anlatmak gerekirse (bilmeyenler için) cihazımızdan çıkan gücü ve bu gücün antene gidip oluşan kayıpları (bunlar mesela, gevşek konnektör, ıslanmış konnektör, frekansa uygun olmayan anten, su almış anten kablosu) bize göstermesini istediğimiz ölçü aleti diyebiliriz.

Şunu da söylemek isterim ki proje bana ait değil. Yine bizim gibi radyo amatörü olan yabancı bir arkadaş. Kendisi ile epeyce maille iletişim kurdum yardımlarını esirgemedi ve bu yazısını kendimce paylaşma izni aldım.

 

 

Devre Şeması Bu Şekilde

 

şemayı incelediğinizde kendisi swr köprüsü ile arduino nano arasında 3.5 mm stero jak ile iletimi sağlamış. ben o arada 3’lü mike konnektörü kullandım.

Bu konnektöre kaliteli bir kablo takarak iletimi sağladım. hazır stero jak kablolarına güvenmeyin çok kalitesiz ve enterfere alıyor.

 

 

 

 

Bu devreyi inşa etmeden önce karar vermeniz gereken bazı unsurlar var.

Troid için FT-50 43 veya 61 malzemeyi HF’de sorunsuzca kullanabilirsiniz. Troiddeki güç seviyeleri küçük olduğu için boyut kritik değildir.

Diyotlar, 1N270 düşük güç olduğundan kullanılması idealdir. 1-25 Watt arasında 80M, 40M, 30M, 20M, 17M, 21M testlerinde +/-0.5w arasında doğru sonuçlar elde edildi.

Dirençler, RF devrelerinde her zaman karbon film direnç kullanımını tavsiye ederim. Karbon film dirençler HF çok kararlıdır. 50 ohm bir referans elde etmek için paralel olarak iki adet 100 ohm dienç kullanmak doğru olur.  watt güç aralığına bağlıdır. örneğin 25 Watt için 1/4 yani çeyrek watt gerekli. hesabınızı buna göre yapabilirsiniz.

swr köprüsünü çok iyi bir şekilde muhafaza etmemiz gerekli. ben altınkaya kutu firmasından aldığım alüminyum kutulardan kullanıyorum. detaylı anlatmaktansa kısa bir örnekle açıklayacak olursam, swr köprüsü kutusuz kullandığımda boşta duran bilgisayar hoparlöründen uğultu geliyor ama kutulu iken hiç bir problem yok.

Gelelim ekrana

 

 • Metin tabanlı LCD’lerin çoğunda bulunan Hitachi HD44780 yonga setini temel alan Arduino Liquid Crystal ekranlar için 20 Karakter X 4 Sıralı LCD Sürücü .
 • Seri Arayüz: I2C Adresi: 0x26 Pinler: GND? VCC? SDA? SCL
 • Arka ışık (Beyaz karakter rengine sahip Mavi)
 • Besleme gerilimi: 5V
 • Ölçüleri: 60mm×99mm
 • Kontrast: Potansiyometre Ayarı

fotoğrafta da gördüğünüz gibi TX bitirdiğinizde ortalama tepe noktasını göstermekte. TX yaptığınızda ekrana milisaniyeler sonra veriler görünmeye başlıyor bunun nedeni ise, dinamik modülasyona izin vermek için tipik SSB değerler ortalama periyotlar ve gecikmeler ile yüklenir. Bu devre de illaki 4 satır ekran kullanmanıza gerek yok. istediğiniz ekranı kullanıp kod üzerinde değişikliği yaparak kullanabilirsiniz.

Arduino

ATmega328 tabanlı arduino nano’yu kullanın, başka bir arduino kullanacaksanız kodda bazı satırlarda değişiklik yapmamız gerek, bu konuda yardımcı olabilirim isteyene.

Arduino için bir güç devresi

böyle bir devre yapabilirsiniz veya LM2596 ayarlı voltaj regülatörü kullanabilirsiniz. Maliyet olarak ikisi de aynı fiyata denk gelir 🙂

KOD

Güvenin ama doğrulamayı her zaman yapın!

bu yazı burada bitmedi devamı gelecek

 

Şubat 15

MMDVM Pi-Star Kurlumu

Çok basit olan ama yine de belirtmemde fayda olacak bir sistem..

Öncelikle Raspberry pi’mizi aldık MMDVM kartımızı güzelce yerleştirdik. Antenleri de taktık. enerji vermeden önce tabi ki yazılım kısmı.

öncelikle bu adresten raspbery pi’nize göre olan yazılımı indirin.

indikten sonra Windiskimager programı ile indirdiğiniz imaj dosyasını microSD karta yazmalısınız. Buraya kadar güzel.

yazılımı karta attık Raspberyy pi’ye taktık, enerjiyi verdik. şimdi raspbery ye yüklediğimiz imaj ara yüzüne ulaşmamız için ip adresini bilmemiz gerek. bunun için iki seçeneğimiz var. ya bilgisayarımız da ki veya telefonumuzda ki wi fi ile raspberyy pi’ye bağlanarak (pi-star şifre olarak da raspberry) dir. ya da ethernet kablosu ile modeme bağlayarak local ağdan erişebiliriz.  ip bulmak için de bir çok yol var bunları biliyorsunuzdur sanırım.

sonrasında her hangi bir tarayacı ile ip adresini yazıp enter yaptığımızda karşımıza kullanıcı adı şifre isteyen bir oturum açma paneli gelecek. sonrasında bu ekran gelecek.

bu ekranda konfigürasyon tıkladığımızda ise asıl ayarları yapacağımız ekran gelecek.

bu ekranda;

Konrtolcünün Yazılımı :  MMDVM Hotspotumuz olduğuna göre bunu seçeceğiz. MMDVMHost

Kontrolcünün Modu : Dual ve ya Simplex seçeneği. bunu diğer sayfa da belirteceğim. ben dual kullandığım için Dual seçili

MMDVMHost Konfigürasyonunda ise hangi ayarı kullanacağımızı seçeceğiz, mesela D-star icom d-star ı YSF olanlar yaesu’nun Wires-x falan bunlara farklı bir başlık altında değinirim. hatta bazı yaesu icom cihazlar ile de nasıl DMR kullanılacağını anlatacağım.  evet Türkiye’de genelde DMR ağı daha yoğun ve aktif olduğu için ben DMR kullanıyorum.

Eğer bir MMDVM Hotspot’unuzda bir ekran yok ise MMDVM Ekran Tipi none olmalı. ben Nextion ekran kullandığım için bu ayarları seçtim. tabi bu seçenekler arasında bir kaç ekran çeşidi daha var.

Görüdğünüz gibi ekran listesi bu şekilde ama en çok kullanılan OLED ve Nextion’dır.

benim kullandığım 4.3″ Nextion ekran örneği;

konfigürasyon da ikinci bölüm olan;

Hostname: pi-star olarak da girebilirsiniz, illa ki ara yüze girmek için ip adresi bilmenize gerek yok.

Çağrı İşareti : Bu alana çağrı işaretiniz yazılacak.

CCS7 / DMR No: Daha önceden kayıt işlemi yaptığınız DMR ID’niz. Bu adres brandmeister üzerinden alabilirsiniz.

Radyo Frekansı RX: MMDVM’in Alma frekansı.  Evet alt satırda da gördüğünüz gibi hem alma hem gönderme frekansı var, Dublex Repeater seçtiğimiz zaman hem alma hem gönderme frekansı bu bölümde aktif oluyor. eğer simplex Mode seçmiş olsaydınız tek frekansınız olacaktı cihazınızla MMDVM’e simplex ulaşacaktınız.

Radyo Frekansı TX: MMDVM’in gönderme frekansı

Enlem : Bulunduğunuz konumun enlem bilgisi

Boylam : Bulunduğunuz konumun boylam bilgisi

Şehir : Bir şehir veya locator bilgisi yazabilirsiniz

Ülke : Bulunduğunuz ülke

URL : Kendinize ait bir web sitesi ve ya facebook sayfanızı ekleyebilir. veya Auto seçerseniz qrz.com adresinde kaydınız var ise tabi.  adrese yönlendirir.

Radyo / Modem Tipi : bir çok radyo modem tipi mevcut. hangi MMDVM kartı kullanıyorsanız onu seçmeniz gerek. gerçi GPIO hemen hemen aynı ama en iyi performansı alabilmek ve sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla en doğru kartı seçmemiz gerek. listede fotoğrafta gördüğünüz gibi fazlasıyla kart modeli mevcut.

Yayın Tipi : Private – Public seçenekleri var anlaşılacağı gibi özel ve halka açık olarak seçebilirsiniz. benim ki açık ve isteyen bağlansın bir zararı yok.

APRS Sunucusu : Ülkemizde turkiye.aprs2.net kullanıyoruz. ama her hangi bir sunucu seçseniz de çalışır.

Sistem Saati Dilimi : UTC saat farkını ayarlamak için de buradan Europa/İstanbul seçmeliyiz.

Pano Dili : Bu ara yüzün dil seçeneği.

DMR Konfigürasyonu :

DMR Sunucu : Hani burada ki sunucu bize yakın diye Yunanistan seçtim. yoksa sunucu sunucudur. ama sunucu yoğunluğu demek trafiğin çok olması demek. bu yüzden sakin sunucuları seçmekte fayda var.

Hotspot Security : DMR ID aldığınız da size verilen şifre

Color Code : Analog cihazlarda hani ton var ya 88.5 gibi. DMR ın tonu da Color Code dediğimiz renk kodu. DMR’da 01 olarak kullanıyoruz.

Konfigürasyon son aşamada ise

MobilGPS Enable : Eğer bir usb GPS alıcınız varsa bunu Raspberry pi usb portuna takarak. pozisyonunuzu otomatik olarak gönderme işlemini yapar.

GPS Port : GPS ‘i hangi porta taktığınızı seçmelisiniz.

GPS Port Speed : GPS aygıtınızın veri aktarım hızı, gps alıcıların üzerinde yazar ama bu güne kadar 38400 baud hızı haricinde GPS alıcısı görmedim 🙂

Aprsfi adresinde resimde ki gibi görünmektedir.

Güvenlik duvarı konfigürasyonunda bir değişiklik yapmıyoruz en ideal ayarlar bunlar. Bu ara yüze erişmek için olan izinler. dışarıdan birisinin girmesinin anlamı yok.

Kablosuz Konfigürasyonu

Bura da ise bağlantı ayarlarınızı görebilirsiniz. hatta bir den fazla wi fi erişim noktası ekleyebilirsiniz. Mesela telefonunuzun internet paylaşımını evde ki modemi falan. Otomatik olarak bağlanır. Yapmanız gereken Configure Wifi search Wifi.

Uzak Erişim Parolası: Bu ara yüze girişte kullandığımız Kullanıcı adı ve parola.

Buraya kadar konfigürasyon yapılandırma ayarları bundan sonra da daha zevkli alanlar var.

Bu ekran da Etkin modlar Yaptığımız konfigürasyonda ki DMR, mesela YSF, D-Star ayarları yapmış olsaydık onlarda yeşil olarak aktif olacaktı.

Ağ durumu : DMR sunucuya bağlandığınızda Ağ durumunda yeşil olarak aktif olacak.

Radyo Bilgisi : MMDVM ‘in Rx Tx frekansı

DMR Röle altında ise: DMR ID’niz Bağlı olduğunuz TG listesini görürsünüz.

Orta bölümde ise son çağrı yapanlar çağrı süreleri ve bağlantı kalitesine istinaden kayıplar gibi bilgiler yer almakta. MMDVM e takılı bir ekran kullanıyorsanız aşağıdaki gibi bir görüntü elde edersiniz. tabi Nextion ekranın programlanması ayarlanması da cabası. onunla ilgili bir yazı paylaşmayı düşünüyorum.